Вторник, 19 Май 2015 15:07

Грейнактив-С – потенціал вашого успіху

Грейнактив-С – потенціал вашого успіхуВикористання

Препарат Грейнактив-С використовується як для передпосівної обробки насіння зернових, зернобобових, олійних, овочевих, баштанних та технічних культур, так і для обприскування по зеленій масі у різних фазах розвитку сільськогосподарських рослин. Також доречне використання цього препарату для підвищення інтенсивності та якості цвітіння декоративних квіткових культур і збільшення врожайності винограду при їх обприскуванні в процесі вегетації.

Типова схема застосування препарату налічує три варіанти:

  • Варіант 1 передбачає передпосівну обробку насіння;
  • Варіант 2 складається з передпосівної обробки насіння та 1-2-разового обприскування рослин під час вегетації;
  • Варіант 3 передбачає тільки 1-2-разове обприскування рослин в період вегетації.

Грейнактив-С пройшов випробування у таких добре відомих наукових закладах України як:

– Інститут рису УААН;

– Інститут землеробства південного регіону УААН;

– Інститут південного овочівництва і баштанництва УААН;

– Національний інститут винограду та вина «Магарач»;

– Інститут кормів УААН;

– Інститут цукрових буряків;

– Нікітський ботанічний сад – національний науковий центр УААН;

– Південна дослідна станція інституту

сільськогосподарської мікробіології УААН;

– Інститут сільського господарства Полісся УААН.

Науково-дослідна робота по вивченню якостей цього препарату проводилась впродовж більш п'яти років, що дозволяє говорити про математичну достовірність виявлених закономірностей.

 Економічна ефективність застосування регулятора росту рослин Грейнактив-С:

– Підтверджена висока економічна ефективність застосування як на стадії вирощування, так і на стадії збирання та зберігання врожаю.

– Забезпечує значне підвищення врожайності та якості сільськогосподарської продукції.

– Працюючи як прилиплювач, препарат дозволяє вилучити інші прилиплювачі та зменшити норми витрат агрохімікатів при протруюванні (до 50%) і обробці баковими сумішами.

– Властивості фунгіцидності та бактерицидності, характерні для нового регулятору росту, а також загальне підвищення під його впливом імунітету рослин дозволяє зменшити норми витрат агрохімікатів, що використовуються для боротьби з хворобами та шкідниками.

– Позитивна дія на культури азотофіксуючих бактерій у ґрунті дозволяє значно зменшити використання бактерійних препаратів, а активізація обмінних процесів у рослинах і позитивний вплив препарату на процеси нітрифікації та амоніфікації в ґрунті дозволяє, без зниження врожайності, зменшити норми витрат азотних мінеральних добрив на 20-30%.

– На стадії збирання врожаю оцінка з урахуванням лише збільшення врожайності на одну вкладену гривню дає від 5 до 50 грн прибутку. Насправді ця частка ще більша – за рахунок вищої якості кінцевої продукції та кращого її збереження у процесі зберігання.

Результати застосування

При застосуванні регулятора росту Грейнактив-С на зернових та круп’яних культурах кукурудзи, озимих і ярових пшениць, ячменю, рису, гречки, проса, сорго спостерігається прискорення фаз розвитку рослин, що може бути корисним в умовах водного дефіциту. Зростає стійкість рослин до вилягання.

У озимих пшениць спостерігається підвищення холодостійкості. Значно знижується уражуваність рослин хворобами та шкідниками. Спіле зерно кукурудзи відрізняється підвищеним вмістом загального білку, сирого жиру, крохмалю, покращеним амінокислотним складом. Відмічено підвищення якості зерна пшениці за вмістом білку та клейковини. У кукурудзи спостерігалось збільшення висоти та маси рослин (на 10-16%), що важливо при вирощуванні кукурудзи на силос.

Аналогічні ефекти спостерігаються при обробці регулятором росту Грейнактив-С насіння або зеленої маси технічних культур соняшнику, ріпаку, льону олійного та сої. Обробка сої спричиняє зростання кількості міжвузлів та бобів, біохімічний аналіз виявив загальну тенденцію підвищення вмісту білку та сирого жиру у стиглому зерні сої. Зафіксовано збільшення вмісту сирого жиру у насінні рапсу на 4%, у насінні соняшнику – на 2,2%. У обробленого озимого ріпаку спостерігається підвищення холодостійкості. На прикладі сої показано, що за умови первинної заплідненості ґрунту азотофіксуючими бактеріями, застосування препарату дає більший ефект, ніж безпосереднє застосування одних лише бактерійних препаратів.

Застосування нового регулятора росту для передпосівної обробки насіння цукрового буряку забезпечує інтенсивніший розвиток рослин вже на ранніх етапах. Зокрема, на 2-3 доби прискорюється поява сходів, польова схожість вища, ніж на контролі, та вища, ніж при використанні регулятора росту Емістим. Впродовж всієї вегетації спостерігається більш інтенсивне наростання маси коренеплодів, що обумовлено як активізацією процесів росту, так і підвищенням стійкості до дії стресових чинників біотичної та абіотичної природи. Вміст цукру в коренеплодах на 0,2-0,6% більший, ніж у контролі, у результаті теоретичний вихід цукру на 4,4-11,2 ц/га вищий, ніж у контролі та на 1,9-5,2 ц/га вищий, ніж при застосуванні регулятора росту Емістим.

Оброблення препаратом насіння томатів, огірків, цибулі ріпчастої, капусти, моркви, буряку столового, зеленого горошку, баклажанів, квасолі, картоплі, а також обприскування їх по зеленій масі сприяли збільшенню врожайності спілої продукції по окремих культурах на 14-60% (цибулі у 2-3 рази), при цьому вони мали підвищений вміст цукрів, знижувалось ураження сходів коренеїдом та довгоносиком, підвищувалась стійкість рослин до шкідників та хвороб. У томатів підвищувалася одночасність дозрівання плодів, їх кількість на рослині, товарність. Вміст цукрів у кавунах зростав на 1,8-3%, у гарбузах – на 11%, збільшувався вміст вітаміну С та каротину.

У кавунів відмічено підвищення холодостійкості сходів. При одно-дворазовому обприскуванні під час вегетації препаратом Грейнактив-С винограду врожайність зростала на 15-25%, цукристість соку ягід – на 7-15%, помітно збільшувалась площа листової поверхні, прискорювалось визрівання пагонів.

Овочівництво – галузь аграрного виробництва, яка в умовах України може бути розвинена до рівня не лише повного задоволення потреб країни, але й забезпечити значний експорт. Застосування препарату Грейнактив-С на овочевих культурах є надзвичайно перспективним, оскільки сприяє підвищенню врожайності овочів та якості зрілої продукції.

Широкий спектр застосування препарату Грейнактив-С на зернових, зернобобових, олійних, технічних, садових, овочевих, баштанних культурах та виноградниках робить його універсальним і економічно привабливим для широкого загалу товаровиробників агропродукції.

Сучасні високоефективні стимулятори росту рослин та мікродобрива є значним резервом підвищення врожайності та поліпшення якості продукції при вирощуванні агрокультур за інтенсивними технологіями.

Пропонуємо читачам газети «Аграрник» розробку вітчизняних науковців – регулятор росту рослин «ГРЕЙНАКТИВ-С», що пройшов багаторічні випробування в профільних науково-дослідних закладах та фермерських господарствах України і з 2011 року включений до переліку агрохімікатів, дозволених до використання в Україні.

Грейнактив-С являє собою синтетичний препарат системної дії для передпосівної обробки насіння та вегетуючих рослин, використання якого легко узгоджується з традиційною системою агротехнічних заходів при вирощуванні сільськогосподарських культур, тому не потребує додаткових затрат на його використання.

Грейнактив-С зручний та безпечний у використанні. Він нетоксичний, нелетючий, хімічно інертний, незаймистий, має добру сумісність з іншими агрохімікатами. Завдяки його екологічній безпеці, робота з цим препаратом не вимагає спеціальних захисних заходів. Головна діюча речовина препарату – це добре розчинена у воді біологічно активна органічна сполука, структура якої близька до структури білкової речовини, містить велику кількість атомів азоту.
Прочитано 2630 разів