Понедельник, 30 Март 2015 15:03

Урожайність і якість зерна ярої пшениці та ярого ячменю залежно від застосування мікродобрив «УАРОСТОК»ТМ

Урожайність і якість зерна ярої пшениці та ярого ячменю залежно від застосування мікродобрив  «УАРОСТОК»ТМ
Відомо, що в живленні рослин, формуванні врожаю та його якості, поряд із основними елементами – азотом, фосфором, калієм, кальцієм, магнієм та сіркою, важливу роль відіграють бор, мідь, цинк, марганець, залізо та інші мікроелементи. Експериментально доведено, що мікроелементи необхідні для багатьох найважливіших біохімічних процесів, нестача елементів сповільнює ці процеси і навіть зупиняє їх. Без них неможливий фотосинтез, не відбувається утворення цукристих та білкових речовин у клітині, не «працюють» ферменти та зупиняються окислювальні процеси.

Як відомо, найкращий спосіб забезпечення сільськогосподарських культур мікроелементами – позакореневе підживлення, яке сприяє інтенсивнішому використанню рослинами енергії, води, елементів живлення з ґрунту та як результат – підвищує імунітет рослин, їхню стійкість до ураження хворобами, стресових ситуацій, несприятливих кліматичних умов, запобігає фізіологічній депресії.

Сьогодні на ринку України асортимент позакореневих добрив, які містять мікроелементи в формах хелатів, досить різноманітний. Стовідсотково ефективними з наукової та практичної точки зору є екологічно безпечні добрива торгової марки «УАРОСТОК»тм.

«УАРОСТОК»ТМ – це рідкі органо-мінеральні добрива, які містять збалансоване співвідношенням макро- та мікроелементів з гуміновими речовинами та амінокислотами. У якості хелатуючого агента при виробництві мікродобрив «УАРОСТОК»ТМ використовується ЕДТА (етилендіамінтетраоцтова кислота). Крім хелатуючого агента ЕДТА, при виробництві мікродобрив в якості комплексоутворювачів використано також ряд органічних кислот (бурштинова, яблучна, лимонна, оцтова), які підвищують хімічну стійкість та рухливість хелатованих мікроелементів в середовищах із широким діапазоном рН.

Однією з позитивних особливостей мікродобрив «УАРОСТОК»ТМ є наявність прилипача який сприяє рівномірному розподілу та тривалішому перебуванню поживного розчину на поверхні листа. Характерною особливістю є наявність в добриві гумінових кислот та амінокислот. Мікродобрива «УАРОСТОК»ТМ нетоксичні для людей та бджіл. За ступенем дії на організм вони належать до 4 класу небезпеки (мало небезпечна речовина). Якість та безпека мікродобрив «УАРОСТОК»ТМ підтверджується міжнародним сертифікатом Organic, що включає в себе комплекс нормативних документів з виробництва, переробки, маркування та збуту органічної продукції.

Наприклад, розглянемо застосування добрив «УАРОСТОК»тм на таких культурах, як яра пшениця та ярий ячмінь, де ми проводили дослідження разом з науковцями ДП НІТЦ Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України впродовж 4 років та отримали позитивні результати.

Ґрунти дослідного поля – сірі опідзолені середньосуглинкові з вмістом гумусу – 2,0-2,2%, рН (сольового) – 5,2-5,4; гідролізованого азоту (за Корнфілдом) – 7,0 мг; рухомого фосфору (за Чиріковим) – 15,0-15,8 мг та обмінного калію – 12,0-12,4 мг на 100 г ґрунту. Позакореневе підживлення ярої пшениці та ярого ячменю проводили на фоні мінерального живлення N45P30K45. Добрива «УАРОСТОК»тм розчиняли у 250 л/га води безпосередньо перед обприскуванням посівів.

Обприскування рослин ярого ячменю сорту Набат водним розчином мінерального добрива «УАРОСТОК»тм проводили першого разу – при настанні фази кущення рослин добривами («Росток Макро» 4 л/га + карбамід 11 кг/га) і вдруге – у фазі виходу в трубку рослин добривами («Росток Плодоношення» 4 л/га + «Росток Тіоцид» 2 л/га + карбамід 11 кг/га).

Обприскування рослин ярої пшениці сорту Печерянка мікродобривами «УАРОСТОК»тм проводили в фазу виходу в трубку добривами «Росток Плодоношення» 3 л/га + карбамід 11 кг/га та в фазу колосіння – «Росток Зерновий» 3 л/га + «Росток Тіоцид» 1 л/га + карбамід 11 кг/га. Хімічний склад добрив «УАРОСТОК»ТМ наведено у таблиці 1.

Використання мікроелементів для підвищення врожайності сільськогосподарських культур нині є складовою частиною сучасної технології їх вирощування. Мікроелементи дають змогу впливати на процеси росту й розвитку рослин, активізувати метаболічні процеси, добиватися підвищення продуктивності та якості продукції.

Результати досліджень свідчать, що дворазове позакореневе внесення добрив «УАРОСТОК»тм в поєднанні з 5-процентним в.р. карбаміду забезпечило збільшення врожайності зерна пшениці ярої на 0,63 т/га, або на 18%, що пояснюється покращенням мінерального живлення рослин (табл. 2). Крім того, слід відмітити, що урожайність зерна ярої пшениці зростала за рахунок збільшення густоти продуктивного стеблостою рослин на 35 шт./м2, кількості зерен в колосі на 1,1 шт., ваги зерна з колоса на 0,1 г.

Проведення позакореневого підживлення комплексними добривами «УАРОСТОК»тм у фазі колосіння ярої пшениці позитивно вплинуло на якісні показники зерна. Так, вміст сирого протеїну в зерні підвищився на 1,2%, а клейковини – на 1,7%. Підвищення якісних показників зерна ярої пшениці ми пояснюємо тим, що до складу добрива «РОСТОК Зерновий» входить шість найбільш важливих мікроелементів (Cu, Zn, Mn, B, Fe, Mo), що сприяли активізації білкового та вуглеводного обміну в рослині.

Позитивні результати від застосування мікродобрив «УАРОСТОК»тм отримано і на ячмені ярому (табл. 3). Результатами наших досліджень доведено, що позакореневе підживлення ячменю ярого на фоні внесення мінеральних добрив у нормі N45P30K45 сприяє приросту врожаю зерна на 0,59 т/га або на 13%. Добрива «УАРОСТОК»тм не тільки збільшували врожайність, а й покращували якість зерна. Так, без застосування мікродобрив вміст сирого протеїну в зерні ярого ячменю був найнижчим і становив 10,9%. При застосуванні мікродобрив «УАРОСТОК»ТМ вміст сирого протеїну складав 11,3%. Згідно з ДСТУ 3769-98, все зерно було придатне для пивоваріння.

Аналіз економічної ефективності застосування мікродобрив «УАРОСТОК»тм засвідчив, що 1 гривня, витрачена на добриво, забезпечує прибуток на пшениці ярій 6,4 грн., ячмені ярому – 4,3 грн.

Таким чином, на основі одержаних результатів досліджень можна зробити висновок, що проведення позакореневих підживлень хелатними добривами торгової марки «УАРОСТОК» забезпечує оптимальні умови для формування врожаю ярої пшениці та ячменю, а також дозволяє збільшити економічну ефективність вирощування цих культур.


Таблиця 1: Хімічний склад добрив «УАРОСТОК»тм, г/л
Марка

N

P2O5

K2O

MgO

Na2O

SO3

Fe

Mn

B

Zn

Cu

Mo

Плодоношення100

200

5

0,5

2

0,75

0,6

0,6

0,05

Макро

60

120

60

0,210

1,4

1

0,2

2,2

2,5

0,05

Тіоцид

60250

750

Зерновий

80

5137

3,6

12

2

2

9

0,05Таблиця 2: Урожайність та якісні показники зерна ярої пшениці залежно від позакореневого підживлення мікродобривами «УАРОСТОК»тм
Варіант

Урожайність, т/га

Сирий протеїн, %

Клейковина, %

N45P30K45 – фон

3,33

11,5

21,4

Фон + «УАРОСТОК»тм

3,96

12,7

23,1


Таблиця 3: Урожайність та вміст сирого протеїну в зерні ярого ячменю залежно від позакореневого підживлення мікродобривами «УАРОСТОК»тм
Варіант

Урожайність, т/га

Сирий протеїн, %

N45P30K45 – фон

4,64

10,9

Фон + «УАРОСТОК»тм

5,23

11,3Віктор ЯМКОВИЙ, кандидат с.-г. наук,
керівник відділу наукових досліджень


За більш детальною інформацією 
щодо характеристик добрив, їх придбання 
та використання звертайтеся до співробітників 
ТОВ «Український Аграрний Ресурс» 
(тел./факс: (044) 239-27-30), або заповнивши форму 
на сайті www.rostok-ua.com


Прочитано 6183 разів