• Головна
 • Статті
 • Рослинництво
 • Органічне добриво «УНІВЕРСАЛ»: 60% економії у порівнянні з іншими добривами (селітра), збільшення урожаю на 15-25%
Четверг, 26 Март 2015 15:13

Органічне добриво «УНІВЕРСАЛ»: 60% економії у порівнянні з іншими добривами (селітра), збільшення урожаю на 15-25%

Органічне добриво «УНІВЕРСАЛ»: 60% економії у порівнянні з іншими добривами (селітра), збільшення урожаю на 15-25%Важливо, що це добриво від вітчизняного ви- робника. Компанія «Агро-Свет» виробляє, реа- лізує оптом і в роздріб екологічно чисте орга- нічне і органо-мінеральне добриво з екологіч- но чистої сировини органічного походження.

Органічне добриво «Універсал» підвищує родючість ґрун- ту, підвищує врожайність всіх культур на 15-25%, а також підсилює кореневу систему, сприяє морозостійкості та по- сухостійкості рослин, забезпечує стійкість до захворювань. Добриво «УНІВЕРСАЛ» – це рідкий концентрат, що отри- мується при анаеробної обробці (бродіння без доступу пові- тря) курячого та перепелиного посліду. Вироблене добриво зберігає в собі весь комплекс макро- і мікроелементів, не- обхідних для росту і підвищення врожайності с/г культур. У добриві відсутні насіння бур'янів і хвороботворних бак- терій. Кожна партія товару підтверджується Свідоцтвом про якість продукції та сировини із зазначенням фізико- хімічних даних.

Досліди проводились на полях Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сор- товивчення. Вивчали агрономічну ефективність передпо- сівного обробітку насіння та позакореневого підживлення рослин добривом «Універсал».

Передпосівна підготовка насіння передбачає оброб- ку концентратом (можливо одночасно з протруюванням) відповідно 1000 кг насіння на 10 л концентрату на 4-5 га посіву.

Для передпосівного обробітку добривом «Універсал» бу- ли вивчені наступні норми витрати: 10, 20 та 30 літрів до- брива на тонну насіння з одночасним протруєнням їх пре- паратом «Раксил».

При передпосівній обробці насіння добривом «Універ- сал» всі дослідженні норми витрат речовини забезпечи- ли підвищення збору врожаю на обох сортах. Варіанти пе- редпосівного обробітку насіння з нормами витрати 10 л та 20 л на тонну насіння дозволили забезпечити більш ди- намічний розвиток рослин на початку онтогенезу. Це до- зволило сформувати у рослин стійкість до морозу на рівні контролю, а у варіанті 20 л/га насіння достовірно вищу в порівнянні з контролем.

Позакореневе підживлення: обприскування по листу не менше 2 разів на сезон, відповідно, концентрату і води 1:100 з розрахунку 5-7.5 л. концентрату на 1 га посіву. Вивчення ефективності позакореневого підживлення рослин добривом «Універсал» проводили з двома нормами витрати: 10 та 15 л/га. Обробку посівів здійснювали у фазу колосіння, поєднавши його з фітосанітарною обробкою по- сівів препаратами Коннект (0,4 л/га) та Солигор (0,4 л/га).

 Органічне добриво «УНІВЕРСАЛ»: 60% економії у порівнянні з іншими добривами (селітра), збільшення урожаю на 15-25% Органічне добриво «УНІВЕРСАЛ»: 60% економії у порівнянні з іншими добривами (селітра), збільшення урожаю на 15-25% 
 

Застосування:

 • Вирощування і підгодівля зернових і кормових культур.
 • Підгодівля картоплі, коренеплодів, овочевих і бобових культур, полуниці.
 • Крапельне зрошення всіх культур.
 • Виробництво посадкового матеріалу, вирощування і висадка.
 • Підгодівля винограду, кущів і дерев. Форма оплати: будь-яка.

Існує гнучка система знижок.
Багато господарів успішно використовують добриво «Універсал» ще з 2009 року!
Приєднуйтесь до них!

Звертайтеся до виробника «Агро-Свет»:
(048) 796 57 57, 796 57 67 (096) 584 95 57, (067) 489 50 74 (095) 844 38 11
www.agrosvet.com

Прочитано 2475 разів