Вторник, 17 Март 2015 16:13

Використання новітніх технологій – це чистий прибуток вже сьогодні

Використання новітніх технологій –  це чистий прибуток вже сьогодні

Технологічні прийоми вирощування сільськогосподарських культур постійно вдосконалюються з метою доведення їх до відповідності біологічним особливостям рослини. При цьому важливого значення набуває правильне визначення строків та доз застосування мінеральних добрив, засобів захисту рослин, препаратів для боротьби з бур’янами, шкідниками та хворобами, а також мікродобрив і регуляторів росту.

Значним резервом підвищення врожайності та поліпшення якості зерна при вирощуванні агрокультур за інтенсивними технологіями є сучасні високоефективні стимулятори росту рослин. Ними обробляють насіння перед сівбою та обприскують посіви під час вегетації рослин.

Фізіологічний ефект від використання регуляторів росту та мікродобрив полягає в покращенні процесів життєдіяльності, а саме у кращому поглинанні поживних речовин, посиленні процесів фотосинтезу, що сприяє підвищенню врожайності та дає можливість рослині максимально використати свій потенціал. Cтимулятори прискорюють ріст та розвиток рослин, підвищують їх стійкість до високих температур, посушливої погоди, шкодочинних організмів. Вони дають можливість отримати суттєвий ріст продуктивності та економічної ефективності їх застосування водночас зі зменшенням екологічного тиску на довкілля.

Врожайність будь-якої сільськогосподарської культури залежить від багатьох факторів, які впливають на ріст і розвиток рослин. У кожному землеробському регіоні вони різняться. На півдні України домінуючим із факторів є наявність вологи у ґрунті. Ось чому досягти в цій зоні стійких та високих рівнів урожайності агрокультур можливо лише в умовах зрошення. Пропонуємо вашій увазі результати досліджень впливу регуляторів росту препаратів «Сизам-Нано» та «Грейнактив-С» на продуктивність сортів сої різних груп стиглості, що проводились в 2014 р. в Південному Степу науковцями Інституту зрошуваного землеробства НААН України.

Досліди проводилися в 4-разовій повторності, на елементарних ділянках площею 54 м2, які закладали методом рендомізації.

Фактор А – сорти:
  1. Діона, скоростигла.
  2. Даная, середньостигла.
Фактор В – обробка регуляторами росту:
  1. Без обробки;
  2. «Сизам-Нано» обробка насіння;
  3. «Грейнактив-С» обприскування у фазі бутонізації;
  4. «Сизам-Нано» обробка насіння + обприскування у фазі бутонізації «Грейнактив-С».
Використання новітніх технологій –  це чистий прибуток вже сьогодніЗгідно зі схемою досліду, перед висівом насіння сортів сої обробляли регулятором росту «Сизам-Нано». В період вегетації у фазі бутонізації культури проводили позакореневе обприскування рослин розчином регулятора росту «Грейнактив-С».

Дієвими заходами впливу на рівень продуктивності сортів сої є не тільки застосування зрошення, мінеральних добрив, але і рістстимулюючих фізіологічно-активних речовин.

В першу чергу позитивна дія на рослини рістстимулюючих речовин зумовлена тим, що вони беруть участь в окислювально-відновлювальних процесах вуглеводів навколишнього середовища.

Застосування стимуляторів росту рослин за період 2014 р. досліджень на посівах сої позитивно вплинуло на ріст та розвиток рослин і, як наслідок, на формування врожаю.

Так, незалежно від скоростиглості сортів сої, стимулятори росту збільшували врожайність зерна на 0,27-0,56 т/га з прибавкою 10,62-20,8% (табл. 1).
В середньому по сортах визначено, що за обробки насіння Сизам-Нано отримано прибавку врожаю зерна 0,27-0,37 т/га; обприскування рослин у фазу бутонізації Грейнактив-С збільшувало врожайність на 0,36-0,44 т/га. Найбільшу врожайність 3,32 т/га сформував сорт Даная при двократному застосуванні стимуляторів росту – обробка насіння Сизам-Нано та позакореневе підживлення у фазу бутонізації Грейнактив-С, що на 0,56 т/га більше від контролю.

Використання новітніх технологій –  це чистий прибуток вже сьогодні
Розрахунки економічної ефективності застосування стимуляторів росту при вирощуванні сортів сої показали, що обробка препаратами призводила до росту вартості виробленої продукції з одиниці площі: без обробки цей показник у середньому по сортах становив 17225 грн./га, за обробки насіння Сизам-Нано – 19305 грн./га, за обробки рослин у фазу бутонізації Грейнактив-С – 19825, а на варіанті застосування обробки насіння Сизам-Нано і в період вегетації Грейнактив-С отримано найвищу вартість виробленої продукції – 20605 грн./га (табл. 2).

Чистий прибуток за умов застосування стимуляторів росту на посівах сої у середньому по сортах зростав на 1830-2780 грн./га порівняно з контролем. Найбільший чистий прибуток отримано від застосування двох стимуляторів на посівах сорту Даная, який становив 3040 грн./га.

Комплексна оцінка впливу інноваційних новітніх препаратів показала, що сумісна дія стимуляторів росту «Сизам-Нано» та «Грейнактив-С» на зрошуваних посівах сої допомагає рослинам повністю реалізувати свій генетичний потенціал за даних умов зони вирощування і сформувати максимальну врожайність зерна.

Таким чином, за показниками економічної ефективності застосування нових сучасних стимуляторів росту рослин для передпосівної обробки насіння та обприскування в період вегетації посівів сої є доцільним. При цьому зростають чистий прибуток та рівень рентабельності вирощування культур, знижується собівартість виробництва одиниці продукції. Більш ефективно використовувати стимулятори за сумісного їх поєднання – препарата «Сизам-Нано» при передпосівній обробці насіння та «Грейнактив-С» для позакореневого підживлення. За цієї обробки із сортів сої, що вивчались, кращим за рівнем урожайності проявив себе середньостиглий сорт Даная при врожайності 3,32 т/га зерна.

П.В. Писаренко, кандидат сільськогосподарських наук,
провідний науковий співробітник відділу зрошуваного землеробства
 
 
Прочитано 2617 разів