Понедельник, 16 Март 2015 16:24

Сірка як основний чинник у забезпеченні сталих і високих урожаїв!

Сірка як основний чинник  у забезпеченні сталих і високих урожаїв!

Науковці та агрономи провідних європейських і вітчизняних господарств із інтенсивними технологіями у рослинництві вже давно відчули позитивний вплив сірки на врожайність та якісні показники вирощування с/г культур. Якщо говорити про сірку в ґрунті, то вона представлена в органічній та неорганічній формі. Вміст цього елемента в ґрунті визначається запасами гумусу, оскільки 70-90% сірки міститься в органічній формі та стає доступною для культур лише після мінералізації органічної речовини ґрунту. Низький вміст цього біогенного елемента в ґрунтах може бути лімітуючим фактором, що обмежує ефективність дії азотних, фосфорних і калійних добрив.


Сірка міститься в рослинах у кількості 0,17% від сухої маси. Культури споживають її у вигляді сульфат іона SO4 2- . Сірка входить до складу органічних сполук: трьох основних амінокислот – цистину, цистеїну і метіоніну. Оскільки майже всі білки містять ці амінокислоти, стає зрозуміла її важлива роль у білковому обміні. Також найголовніший мезоелемент входить до складу багатьох вітамінів і коферментів, таких як біотин, тіамін, коензим А, глютатіон, ліпоєва кислота та ін. Тож сірка бере участь у численних реакціях обміну (аеробна фаза дихання, синтез жирів та ін.).

Найвимогливішими до потреб у сірці є три групи культур:
  • високочутливі: соняшник, ріпак, соя, хрестоцвітні, які виносять із урожаєм від 45-85 кг/га;
  • середньочутливі: бобові (соя, горох, люцерна, конюшина), цукровий буряк, кукурудза, які виносять від 20-40 кг/га;
  • малочутливі: зернові, картопля, виносять від 10-25 кг/га.
За нестачі цього біогену затримується синтез білків, нагромаджується азот у небілковій формі або у формі нітратів, зменшується вміст цукрів і жирів, особливо в олійних культурах. За зовнішніми ознаками дефіцит сірки подібний до азотного, оскільки вони мають подібні функції у метаболізмі рослин. Від забезпеченості культур сіркою залежить засвоювання сполук мінерального азоту. Тому високоефективна дія азоту неможлива без достатнього забезпечення сіркою.

Орієнтовні норми потреби сірки для основних культур:

За дефіциту сірки як в ґрунті, так і в культурі безпосередньо втрати врожаю можуть коливатися від 15-40%!
Сірка як основний чинник  у забезпеченні сталих і високих урожаїв!
Найдієвішим способом вирішення проблеми дефіциту сірки є застосування сірковмісних добрив. Основним і найбільш ефективним добривом, яке забезпечує всі фізіологічні потреби культур у сірці, а також у магнії, є високоякісне добриво польського виробництва – сульфат магнію. Оптимальне забезпечення сірки в ґрунті та в культурі гарантуватиме вам отримання значних прибавок у врожайності та високу економічну ефективність від застосування добрива. Сульфат магнію випускається у двох формах: гранульованій та кристалічній. Виробник цього продукту – завод «Альвернія», Польща.

Форми добрива та їх характеристика:
  • кристалічна MgO – 16%, SO3 – 30%, яка використовується для позакореневого підживлення культур;
  • гранульована MgO – 17%, SO3 – 35% застосовується для внесення в ґрунт (в основне або в рядок при посіві).
Тож не зволікайте та переконайтеся на власні очі у відмінній європейській якості, що забезпечить вам високі прибавки при вирощуванні ваших культур!
Є. Коркін

Сірка як основний чинник  у забезпеченні сталих і високих урожаїв!


Прочитано 2509 разів