Среда, 04 Март 2015 16:02

Макро, мікро - що важливіше?

Макро, мікро - що важливіше?В агротехнологіях останніх десяти років швидкими темпами зростає застосування мікроелементів поряд з суттєвим зменшенням внесенням органічних та мінеральних добрив, що в деякій мірі забезпечує більш-менш стабільний рівень урожайності сільськогосподарських культур. Про це свідчить швидке наповнення ринку мікродобрив як іноземних, так і вітчизняних компаній. В переліку Держреєстру значиться понад 80 марок мікродобрив та понад півсотні стимуляторів росту рослин.

Разом з тим, відношення аграріїв до застосування мікродобрив неоднозначне.

Одні вважають, що мікроелементи не відіграють важливої ролі та мало впливають на розвиток і продуктивність рослин. Інші, навпаки, вбачають у них панацею від усіх негараздів і вважають, що, застосовуючи одні мікродобрива, можна навіть відмовитись від внесення макродобрив.

То де ж тут правда? Для нормального розвитку рослини потребують не лише азот, фосфор, калій, кальцій, магній та сірку, які вони споживають в десятках, сотнях кг на га посіва, але й інші елементи, які використовуються в мікродозах – це мікроелементи: бор, мідь, марганець, залізо, цинк, молібден, кобальт і інші. Наприклад, якщо для формування врожаю 50 ц/га озима пшениця використовує понад 450 кг діючих речовин азоту, фосфору, калію, магнію та сірки разом, то мікроелементів всього 1105 г, або в 450 разів менше. Озимому ріпаку для врожаю 35 ц потрібно 540 кг д.р. макроелементів, тоді як мікроелементів лише 2280 г, або в 315 разів менше.

Макро – і мезоелементи, які використовуються рослиною на побудову свого організму, знаходяться в складних сполуках. Для того щоб рослина їх засвоїла і включила в численні біохімічні реакції, вони повинні бути розщеплені на прості елементи. Потім в результаті численних реакцій обміну, окислення, відновлення, синтезу і т.д. утворюються нові білки, жири, вуглеводи і інші, і в решті-решт нові клітини, нові органи, акумулюється енергія. Усі ці чисельні реакції проходять одночасно з великою швидкістю, яку забезпечують ферменти (ензими) – специфічні білки, утворені в клітинах рослин. Вони відіграють роль біологічних каталізаторів. Натепер відомо 3000 ферментів. Впродовж однієї хвилини один і той же фермент здатний брати участь у 36 млн. реакцій. Вони прискорюють швидкість реакцій в мільйони і більше разів.

Разом з ферментами в біохімічних реакціях рослинного організму беруть участь вітаміни, оскільки вони входять до складу ферментів.

Чітку направленість біохімічних реакцій забезпечують фітогормони – специфічні регуляторні молекули. Вони регулюють найважливіші фізіологічні програми, координують роботу різних клітин організму в напрямках як прискорення росту і розвитку рослин, так і їхнього уповільнення. Зрозуміло, що будь-який збій в цій надзвичайно складній метаболічній та регуляторній системі неодмінно негативно вплине на процеси засвоєння, використання макроелементів і їх ефективність, а відтак – на продуктивність рослин і їх життєздатність взагалі.

Але ферменти, вітаміни та фітогормони створюються рослиною за умов забезпечення її мікроелементами, оскільки саме вони входять до складу і ферментів, і вітамінів, і фітогормонів, активують їх функції. Отже без мікроелементів не буде створена метаболічно-регуляторна система, так само як без азоту, фосфору, калію, магнію, сірки не будуть утворені білки, жири, вуглеводи – матеріальна база живої клітини рослини, в тому числі і клітин ферментів, фітогормонів та вітамінів. Тож надавати перевагу макро – чи мікроелементам некоректно, бо кожен з елементів виконує свою специфічну роль і не може бути заміненим іншим. Без жодного з них життєдіяльність рослини неможлива. Для повного розкриття генетичного потенціалу рослини важливо, щоб усі елементи були в оптимальному співвідношенні між собою і до потреби рослин в конкретних умовах, фазах розвитку тощо.

Це можливо за умов достатніх знань та необхідних матеріальних і фінансових ресурсів.

Правда те, що завдяки правильному застосуванню мікродобрив рослини на 25-30% підвищують коефіцієнт поглинання елементів живлення з ґрунту і внесених мінеральних добрив, що підвищує відповідно продуктивність культур.

І ще ремарка для тих, хто порівнює умови теперішні і 20-річної давнини. В ті далекі роки ніхто не уявляв агротехнології без чорного пару і внесення під нього 40-60 тонн гною, без дотримання сівозмін з кормовим клином, багаторічними травами тощо. Тоді мова не йшла про мікроелементи, бо з 40 тонн гною ґрунт поповнювався 140 кг азоту, 80 кг фосфору, 200 кг калію, 40 кг магнію, 30 кг сірки, а також більше 150 г мікроелементів.

Тепер ми вносимо по 0,5 тонн органічних і п’яту частку від потреби мінеральних добрив, вичерпуючи запаси елементів живлення, що створили наші предки, виснажуючи ґрунти. Тож вони майже вичерпані, а тому без застосування мікродобрив ефективне землеробство неможливе навіть за внесення великої кількості основних добрив.

Шановні аграрії, купуючи азотні, фосфорно-калійні добрива, не забувайте про магній, сірку та мікроелементи, бо лише забезпечивши рослини усіма елементами живлення, можна отримати високий та якісний урожай, забезпечити продуктивність землеробства.

БАЖАЮ УСПІХІВ!

М.Д. ІВАНЧУК, член-кореспондент МАКНС

Мікродобрива Нановіт можна придбати:
● в компанії «Агровіт Груп»: м. Вінниця, вул. Фрунзе, 4, тел. (0432) 55-61-95
● у офіційного представника ТОВ «Південьнасіньсервіс»:
 м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 64, тел./факс: (0512) 56-04-11, моб.: (095) 278-08-05
Прочитано 4392 разів