Четверг, 19 Февраль 2015 11:19

Відкрий свій потенціал успіху

Відкрий свій потенціал успіхуНа півдні України домінуючим фактором, від якого залежить урожайність агрокультур, є наявність вологи у ґрунті, тому досягти в цій зоні стійких та високих рівнів урожайності можливо лише в умовах зрошення. Пропонуємо вашій увазі результати досліджень впливу регуляторів росту і мікродобрив на врожайність гібридів кукурудзи, що були проведені в 2014 р. науковцями Інституту зрошуваного землеробства НААН України. За браком місця ми публікуємо стислий варіант звіту, з повною версією якого можна ознайомитися на сайті компанії ТД «Агро Лідер» agro-lider.com. Маємо надію, що приведені дані допоможуть аграріям.
Дослідження проводилися в 4-разовій повторності, на ділянках площею 42 м2, які закладали методом рендомізації.

Фактор А – районовані в Україні різні за скоростиглістю гібриди кукурудзи (ФАО 190-430):
  1. Тендра – (ФАО 190), ранньостиглий.
  2. Скадовський – (ФАО 280), середньоранній.
  3. Каховський – (ФАО 380), середньостиглий.
  4. Арабат – (ФАО 430), середньопізній.

Фактор В – обробка регуляторами росту та мікродобривом:
  1. Без обробки;
  2. «Сизам-Нано»: обробка насіння;
  3. «Сизам-Нано»: обробка насіння + обприскування у фазу 7-8 листків «HUMIN PLUS»;
  4. «Сизам-Нано»: обробка насіння + обприскування у фазу 7-8 листків «Грейнактив-С»;
  5. «HUMIN PLUS»: обробка насіння + обприскування у фазу 7-8 листків.

Згідно зі схемою досліду, перед висівом насіння гібридів кукурудзи обробляли регулятором росту «Сизам-Нано» та мікродобривом «HUMIN PLUS». В період вегетації у фазу 7-8 листків культури проводили позакореневе обприскування рослин розчином регулятора росту «Грейнактив-С» та мікродобрива «HUMIN PLUS».

Головними факторами, що впливали на ріст рослин у висоту, є параметри гібридів кукурудзи різних груп стиглості, стимулятори росту та мікродобрива. Висота рослин змінювалась залежно від фази росту, різних гібридів, видів препаратів для передпосівної обробки насіння та позакореневого підживлення. Залежно від цих факторів впливу вона коливалася у фазу молочної стиглості зерна від 225 до 281 см.

За коливаннями добового приросту рослин у висоту можна визначити вплив окремих факторів на продуктивні процеси рослин (табл. 1).

Найбільший приріст рослин у висоту, незалежно від групи стиглості гібридів, виявлено при застосуванні двох стимуляторів за обробки насіння «Сизам-Нано» та підживлення у фазі 7-8 листків «Грейнактив-С» – 8-11 см.

Найбільш інтенсивно ріст рослин кукурудзи у висоту відбувався до фази цвітіння. В цій фазі було відмічено істотне збільшення висоти рослин залежно від досліджуваних агрозаходів. Показник висоти рослин у фазу цвітіння на варіантах без обробки препаратами становив, за всіма гібридами, в середньому, 218-262 см.

Відомо, що у фазу цвітіння рослинами формується найбільш максимальна площа листкової поверхні. В середньому за 2 роки досліджень у дослідах визначено, що застосування при обробці насіння стимулятору росту «Сизам-Нано» та у фазу 7-8 листків «Грейнактив-С» істотно підвищило цей показник в порівнянні з контролем та іншими варіантами обробок по всіх групах стиглості гібридів. Найбільша площа листкової поверхні була при обробці вказаними препаратами гібриду середньопізньої групи Арабат, становила 53,2 тис. м2/га. Найменшу площу листкової поверхні сформував гібрид ранньостиглої групи Тендра – 30,7 тис. м2/га на варіантах без застосування препаратів.

Застосування мікродобрива та стимуляторів росту рослин за період 2014 р. досліджень на посівах кукурудзи позитивно вплинуло на ріст та розвиток рослин і, як наслідок, на формування врожаю. Так, незалежно від скоростиглості гібридів, мікродобрива та стимулятори росту збільшували врожайність гібридів кукурудзи на 0,43-1,37 т/га з приростом урожайності 3,98-11,18%. Це пояснюється тим, що рослини були повністю або частково забезпечені необхідними мікроелементами та рістстимулюючими речовинами з їх розподілом впродовж вегетації культури, особливо в критичні періоди розвитку рослин (табл. 2).

Відкрий свій потенціал успіху

Урожайність зерна кукурудзи в умовах зрошення без обробки препаратами коливалася в межах скоростиглості гібридів 9,74-12,63 т/га.

Результати досліджень показали, що більшою стабільністю прояву врожайності, як фактичної, так і потенційної, в умовах зрошення характеризуються гібриди середньостиглої та середньопізньої групи. Рівень падіння врожайності залежно від генотипу. Був мінімальним у досліджуваних гібридів ФАО 380-430. Це свідчить про те, що середньостиглі та середньопізні гібриди кукурудзи в умовах зрошення за стабільністю прояву високої врожайності мають певні переваги над скоростиглими гібридами.

Найбільшу врожайність в умовах зрошення – 14,00 т/га сформував середньопізній гібрид Арабат при комплексному застосуванні стимуляторів росту – обробка насіння Сизам-Нано та підживлення у фазу 7-8 листків кукурудзи Грейнактив-С, що на 1,37 т/га більше від контролю. Така ж закономірність спостерігається і в інших гібридів. Додаток врожаю від цієї обробки, в середньому по гібридах, склала 0,94-1,37 т/га. Слід зазначити, що найбільш відчутна реакція від застосування мікродобрив та стимуляторів росту, в умовах зрошення, виявились у середньостиглих та середньопізніх гібридів.

Згідно з даними таблиці видно, що по всіх групах стиглості гібридів кукурудзи спостерігається тенденція приросту врожайності зерна від обробки стимуляторами і мікродобривом.

Провівши комплексну оцінку впливу препаратів, можна відзначити, що комплексна дія стимуляторів росту «Сизам-Нано» та «Грейнактив-С» допомагає рослинам повністю реалізувати свій генетичний потенціал за даних умов зони вирощування і сформувати максимальну врожайність зерна кукурудзи.


Замовлення продукції: 73011, м. Херсон, вул. Робоча, 82-а, офіс 38
Старший консультант: Світлана Іванівна Шестакова.
Тел.: (0552) 38-12-43, (050) 315-04-02, (095) 272-66-74
e-mail: sizamagro@mail.ru
www.agro-lider.com
Прочитано 2316 разів