Пятница, 06 Февраль 2015 09:42

Посіви озимих. Стан, очікування, дії

Посіви озимих. Стан, очікування, діїОсіння посуха, посів у перезволожений ґрунт озимих зернових спричинили пізню появу сходів, які увійшли в зиму слабкими та зрідженими. Станом на кінець січня 2015 року на Миколаївщині лише 20% посівних площ мають добрий стан, 40% задовільний, а ще 40% посівів зріджені та зі слаборозвиненими рослинами у 2-3 листки. В п’яти районах області посівів у доброму стані немає взагалі, а у 8 – слабкі та зріджені посіви займають від 48 до 100% площ. Невтішна картина на посівах озимих зернових і в інших областях Степу.

Високопродуктивні рослини озимої пшениці – це ті, що в осінній період вегетації утворили 3-5 пагонів, понад 40% кореневої маси та накопичили достатньо цукрів у вузлі кущіння (фото №1). Такі рослини здатні закласти потенціал урожайності за 60 ц/га.

Нерозкущені з осені рослини, що не утворили вторинних коренів, формують кореневу систему навесні в стислі строки з невеликою масою та розташовану в поверхневому шарі ґрунту, що швидко пересихає, обмежуючи доступ рослинам води та елементів живлення.

Такі рослини мають обмежений потенціал урожайності, слабкий імунітет проти хвороб. Як правило, вони здатні формувати врожай в межах 10 ц/га (фото №2).

Чи варто опускати руки та очікувати за принципом «що вийде»?

Адже дорогі добрива, загальна невизначеність, обмежені можливості запозичення коштів – саме сукупність цих чинників може породжувати такий настрій. Тож ми маємо знайти вихід з цього скрутного становища.

По-перше, нам допомагає природа. Волога і тепла зима створює умови для продовження вегетації – розвитку кореневої системи та утворення бічних пагонів, які ще можуть пройти яровизацію та утворити в подальшому додаткові колосоносні стебла. Густота пагонів навесні задовільних посівів може досягти 800 штук і більше на 1 кв. м, а слабких – 500-600 штук.

Зазвичай з них лише половина утворюють колос. Проте формування густоти колосоносного стеблостою залежить від забезпечення рослин вологою, елементами живлення та захистом від хвороб та інших факторів в період кущіння та диференціації пагонів від виходу в трубку до появи колосу. Велику роль у збереженні продуктивних пагонів відіграє правильна система живлення рослин, яка дозволяє зберегти на 100-150 штук пагонів більше і підвищити потенціал урожайності на 20-25%. Збільшенню числа продуктивних пагонів сприяє подовження терміну проходження етапу кущіння та швидкості наростання вегетативної маси надземних органів та кореневої системи. На ці фактори прямий вплив має забезпечення рослин від початку відновлення весняної вегетації доступними елементами живлення: азотом, фосфором, калієм, магнієм, сіркою, цинком, бором і ін. Зважаючи на високий вміст в ґрунтах обмінного калію та доступність його рослинам вже за температури ґрунту + 4ºС, увагу слід звернути на забезпечення рослин азотом, що знаходиться у дефіциті, та фосфором, доступність якого починається за температури ґрунту вище + 10ºС, а також мікроелементами. Виходячи з цього можна моделювати таку середню систему підживлення озимих зернових на задовільних та слабких посівах.

Перш за все – внесення азоту до початку або з початком відновлення весняної вегетації по 50-60 кг/га д.р. Краще аміачною селітрою, або КАС, оскільки аміачний азот рослинами засвоюється швидше, ніж нітратний. Вносити тверді добрива доцільніше сівалками за сприятливих умов, або врозкид по мерзлоталому ґрунті. З підвищення температури навколишнього середовища вище +10ºС слід підживити рослини фосфором та мікроелементами за допомогою листкового підживлення. Для цього потрібно вибирати добрива, що мають не лише високу концентрацію сполук фосфору, а ще й надійний прилипач довготривалої дії, оскільки швидкість проникнення сполук фосфору в клітини рослин з листкової поверхні занадто низька – 5-10% за добу. Тож без прилипача засвоєння фосфору навіть з добрив з високим його вмістом буде мізерним. Найбільш вдалим вважається мікродобриво Нановіт фосфорний компанії Agrovit Group (Польща–Україна), до складу якого входять 411 г легкозасвоюваного Р2О5 та по 7 г бору і цинку. Підживлення проводять таким складом добрив: Нановіт фосфорний 1 л + сульфат магнію двоводний – 2кг (або 5-7-водний 5-7 кг) + 15 кг карбаміду і 0,2 л прилипача Липосам.
Посіви озимих. Стан, очікування, діїОрганічний багатофункціональний прилипач тривалої дії Липосам утримує добрива на листковій поверхні до повного їх засвоєння рослинами. Цей недорогий склад добрив – потужний стимулятор кущіння та збереження продуктивних пагонів.

Найбільш важливим є продуктивне підживлення рослин у фазі початку виходу в трубку, коли закладається величина колосу, його озерненість, а також проходить диференціація пагонів на продуктивні та допоміжні. Чим оптимальніше буде живлення, тим більше утвориться колосоносних стебел та кількість зернин у колосі.

У фазі виходу в трубку до колосіння озимі споживають найбільшу кількість поживних речовин. Завдання полягає не лише в тому, щоб внести якомога більшу кількість добрив прикоренево, а в більшій мірі спонукати рослини більш енергійно споживати елементи живлення з ґрунту, адже коефіцієнт їх засвоєння дуже низький.

Це можливо за рахунок посилення ферментативної та гормональної функцій рослинного організму, фотосинтетичної активності та біохімічних реакцій. Саме в цьому і є головна роль мікроелементів (бор, мідь, залізо, марганець, цинк, молібден та ін.), які входять у ферменти безпосередньо або активують їх, беруть участь у створенні фітогормонів. Багаторічним досвідом доведено, що правильне застосування мікродобрив підвищує засвоєння рослинами елементів живлення з ґрунту на 25-30%.

Отже з початком виходу рослин в трубку необхідно виконати продуктивне підживлення таким складом добрив: Нановіт мікроуніверсальний 1 л + Нановіт моно Мідь 1 л + сульфат магнію двоводний 2 кг (або 5- чи 7-водний – 5-7 кг) + карбамід 20-25 кг з прилипачем Липосам – 0,2 на 200 води на 1 га.

Чому рекомендую мікродобрива
Нановіт? До складу цих добрив входять не лише висока концентрація мікроелементів, а й надзвичайно активний хелатуючий комплекс NANOACTIV, в якому, окрім ЕДТА, присутні фітогормони, природний регулятор росту, адаптоген, антистресант, солі гумінових та фульвокислот, а також активний органічний прилипач. Завдяки цьому навіть невелика кількість добрив забезпечує високий ефект.

Нарешті, якісне підживлення слід виконати у фазі колосіння або на початку наливу зерна карбамідом у кількості 5-8 кг, а для підвищення стійкості проти повітряної посухи варто додати по 0,3-0,5 л Нановіт моно Цинк та Нановіт моно Мідь.

Застосування карбаміду в листкових підживленнях надзвичайно ефективне, адже з 1 кг карбаміду з листкової поверхні рослина засвоює стільки ж азоту, скільки з 3 кг аміачної селітри з ґрунту, а різниця в цінах цих добрив незначна. До того ж розчин карбаміду більш технологічний.

Наведена система підживлень є узагальнена. Склад і кількість мікродобрив слід корегувати відповідно до вмісту доступних елементів у ґрунті, вологості ґрунту, температури та інших чинників притаманних конкретному полю, стану розвитку рослин тощо.
Мікродобрива Нановіт можна придбати в компанії «Агровіт Груп»:
м. Вінниця, вул. Фрунзе, 4,тел. (0432) 55-61-95

або у офіційного представника ТОВ «Південьнасіньсервіс» за адресою:
м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 64, тел./факс: (0512) 56-04-11,
моб.: (095) 278-08-05 

і вони допоможуть вам вибороти врожай не 10 ц/га, як було
у 2012 році, а 20 ц/га і більше на слабких посівах.

М.Д. ІВАНЧУК, член-кореспондент МАКНС моб.: (050) 604-11-45
Прочитано 1832 разів