Четверг, 05 Февраль 2015 16:28

Твій успіх – це стабільний врожай за будь-яких умов

Твій успіх – це стабільний врожай  за будь-яких умовОдним з напрямків підвищення врожайності та якості продукції рослинництва є впровадження в сільськогосподарське виробництво високих енергозберігаючих технологій із застосуванням регуляторів росту рослин.

Регулятори росту рослин – це природні або синтетичні низькомолекулярні речовини, які при виключно малих концентраціях у рослинах суттєво змінюють процеси їх життєдіяльності. Вони містять збалансований комплекс фіторегуляторів, біологічно активних речовин, мікроелементів, що підвищують стійкість рослин до несприятливих факторів природного або антропогенного походження: критичних перепадів температур, дефіциту вологи, токсичної дії пестицидів, ураження хворобами і пошкодження шкідниками.

До такого роду розробок належать регулятори росту Сизам-Нано та Грейнактив-С, дію яких вже котрий рік вивчають українські науковці. На сьогоднішній день накопичено багатий досвід застосування цих препаратів у різних геокліматичних зонах України та для майже всіх сільськогосподарських культур (озимі пшениця, ріпак, ячмінь, ярий ячмінь, горох, соняшник, кукурудза, сорго, просо та овочі відкритого та закритого ґрунтів).

Препарат Сизам-Нано являє собою складну суміш мікроелементів, серед яких основним сировинним компонентом є комплекс особливо чистих мікродоз сульфатів Fe, Co, Al, Mg, Mn, Ni, Ag та сахарози.

Новий вітчизняний регулятор роту рослин Грейнактив-С – це синтетичний препарат системної дії для передпосівної обробки насіння та вегетуючих рослин. Діюча речовина препарату – добре розчинна у воді біологічно активна органічна сполука, структура якої близька до структури білкової речовини, містить велику кількість атомів азоту.

Використання препаратів Сизам-Нано та Грейнактив-С легко узгоджується з системою традиційних агротехнічних заходів при вирощуванні сільгоспкультур і не потребує додаткових затрат.

Ми регулярно знайомимо наших читачів з результатами застосування цих препаратів на різних сільськогосподарських культурах в різноманітних геокліматичних зонах України. У цьому випуску представляємо вашій увазі витяги зі звіту за 2014 рік Херсонського Державного аграрного університету з вивчення дії препаратів на підвищення врожайності та якості вирощуваних озимої пшениці та соняшнику.

Для вивчення дії стимуляторів на продуктивність сільськогосподарських культур в 2014 році на дослідних полях ХДАУ, що розташовані неподалік смт Білозерка Херсонської області, були закладені відповідні польові досліди. Територія господарства розташована на лівобережній Причорноморській низовині в степовій зоні, площа залікової ділянки – 100 м².

Для досліду з 4-кратним повторенням був обраний сорт озимої пшениці Дріада-1. Під час проведення досліджень була використана агротехніка, загально прийнятна для умов півдня України. Доза внесених добрив дорівнювала N60P40 (під оранку внесли 1 ц/га аміачної селітри та 2 ц/га простого суперфосфату, при посіві – 0,5 ц/га суперфосфату та 1 ц/га аміачної селітри під ранньовесняне підживлення). Облік врожаю проводили за допомогою селекційного комбайну «Сампо-130» з безпосереднім зважуванням по ділянках в польових умовах. Результати досліду були піддані дисперсійному аналізу.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Мета даних досліджень – створення умов для реалізації продуктивного потенціалу посівів пшениці озимої і наукове обґрунтування можливості зниження норм застосування мінеральних добрив за рахунок підвищення фізіологічної активності рослин і здатності до засвоєння поживних речовин. Результати приведені в таблиці 1.
26-2

Аналіз приведених даних свідчить, що препарат Сизам-Нано дає більш стимулюючий ефект при вирощуванні пшениці озимої. На нашу думку, це спричинено тим, що до складу Сизам-Нано входять мікроелементи, енергетичні добавки у вигляді сахаридів (сахароза), які, як відомо, справляють стимулюючий ефект як легкозасвоювані енергетики, особливо на проростки та точки росту вегетуючих рослин. Також треба відзначити, що і дія стимулятору росту Грейнактив-С, по відношенню до контролю, дає теж позитивний ефект та прибавки врожаю, про що свідчить таблиця № 1.

Слід зауважити, що вказана динаміка в порівняльних результатах спостерігалась і в попередньому 2013 р., але погодні умови у 2014 р. були більш-менш сприятливі для озимої пшениці, що і позначилось на значному збільшенні потенційного врожаю порівняно з 2013 роком.

ВИСНОВКИ
  1. Застосування препарату Сизам-Нано на посівах озимої пшениці дає максимальну прибавку врожаю 6,3 ц/га (+28%) при дворазовому обробітку: насіння перед посівом та посівів у фазу кущіння.
  2. Ефективність препарату Грейнактив-С на посівах озимої пшениці дає прибавку врожаю 2,7 ц/га (+12%) по відношенню до контролю. Що свідчить про ефективність застосування цього препарату.
  3. Для одержання об’єктивних результатів дослідження необхідно продовжити в 2015 році.

ВПЛИВ СТИМУЛЯТОРІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОНЯШНИКУ

В 2014 році продовжувалось вивчення ефективності застосування стимуляторів росту та розвитку рослин на посівах соняшнику. Об’єктом був гібрид соняшнику «Сюжет». Повторність досліду 4-кратна, площа земельної ділянки 100 м2. Результати досліджень приведені в таблиці 2.
26-3

Як свідчать дані таблиці 2, застосування стимуляторів Сизам-Нано та Грейнактив-С у всіх випадках давало приріст урожаю порівняно з контролем, на якому врожайність становила 9,8 ц/га і була на рівні врожаю в сусідніх господарствах.

Кращий результат дав препарат Сизам-Нано, який забезпечив прибавку врожаю при обробітку насіння перед посівом на рівні 2,7 ц/га (+ 27,6%), а при обробці насіння та ще й обробці посівів у фазу 6-8 листків прибавка становила 5,6 ц/га (+58%).

На вказаному варіанті рослини були на 30 см вище, а діаметр суцвіття «кошик» на 5,5 см більше, коренева система краще розвинена, що, на нашу думку, в екстремальних умовах 2014 року дало такий значний приріст урожаю.

Застосування препарату Грейнактив-С дало менший приріст урожаю порівняно з Сизам-Нано, але він був значним і становив при обробці насіння 1,4 ц/га (+14%), а при обробці насіння та посівів 3,2 ц/га (+32,6%), що вказує на його значну ефективність.

ВИСНОВКИ
  1. Застосування препарату Сизам-Нано забезпечує максимальну прибавку врожаю (5,6 ц/га або 58%) при подвійному обробітку – насіння та посівів.
  2. Висока ефективність Сизам-Нано, на нашу думку, пояснюється наявністю в його складі моносахаридів, яких немає в Грейнактив-С.
  3. Для визначення достовірності результатів досліди слід проводити в 2015-2016 роках.

Загальний висновок:

Результати досліджень та виробничої перевірки свідчать про те, що застосування регуляторів росту рослин Сизам-Нано та Грейнактив-С у землеробстві є одним з найбільш доступних та високорентабельних агрозаходів для підвищення продуктивності основних сільськогосподарських культур і поліпшення їх якості.Прочитано 2059 разів