Четверг, 05 Февраль 2015 15:48

Сірка – один з основних елементів управління врожаєм

Сірка – один з основних елементів  управління врожаємСірка в природі зустрічається як у вільному стані, так і у вигляді різних неорганічних та органічних сполук. В ґрунті сірка представлена у формі сульфатів, сульфідів, різноманітних органічних сполук. Накопичення органічних сполук сірки в ґрунтах відбувається за рахунок рослинних решток, мікроорганізмів і в меншій мірі тварин. Органічна речовина, накопичена в ґрунті, піддається мінералізації, в результаті якої утворюються сірковмісні мінеральні продукти, необхідні для живлення рослин.
Рослини поглинають сірку у вигляді аніону SO42-, джерелом якого служать солі сірчаної кислоти. Основна частина поглиненої рослинами сірки входить до складу рослинних білків (сірковмісних амінокислот – метіоніну, цистину, цистеїну), вітамінів (тіаміну, біотину), ферментів (дегідрогеназ та ін.), і лише невелика кількість знаходиться в тканинах у мінеральній формі, переважно у вигляді CaSO4. Найбільшу кількість сірки містять: ріпак, соняшник, соя, горох, кукурудза, значно менше – зернові культури і картопля. У багатих білком насінні та листі сірки міститься більше, ніж в стеблах та коренях (бульбах).

19-1Однак недбале господарювання та зменшення кількості внесення органічних добрив призвело до виникнення дефіциту сірки в переважній більшості ґрунтів України. Візуальні ознаки нестачі сірки подібні до симптомів дефіциту азоту. Варто також зауважити, що за сірчаного голодування відбувається уповільнення надходження азоту в рослини.

Найбільш ефективним способом нейтралізувати дефіцит сірки є підживлення сірковмісними добривами. Проте при виборі добрива необхідно зважати на форму елементів живлення, що містяться в ньому. Насамперед вони повинні легко дисоціювати, тобто повністю розчинятися у воді, не містити шкідливих домішок і вільної сульфатної кислоти. Це дасть змогу рослинам швидко засвоїти сірку та відновити фізіолого-біохімічні процеси. Саме такі властивості має сульфат магнію, від виробника: хімічне підприємство «Альвернія», Польща.
Дане добриво випускається у двох формах:
  • Кристалічна MgO – 16%, SO3 – 30%, яка використовується для позакореневого підживлення рослин.
  • Гранульована MgO – 17%, SO3 – 35% застосовується для внесення в ґрунт: в основне, або в рядок при посіві.
Використовуючи це добриво прикоренево або позакоренево, можна в найкоротші терміни задовольнити потребу сільськогосподарських культур як в сірці, так і в магнії.

О.В.СЛЮСАР,
кандидат с.-г. наук


Сірка – один з основних елементів  управління врожаєм

Прочитано 7706 разів