Пятница, 31 Октябрь 2014 16:20

Втрати зерна, дорога хімія і дешевий холод

Втрати зерна, дорога хімія і дешевий холод

Шкідники шкідливі!

При збереженні зерна шкідливі комахи, кліщі, мишоподібні гризуни мо­жуть нанести значні збитки у відсутності належних заходів боротьби. Втрати с/г продукції від них мо­жуть досягати 30-50%. В деяких випадках повністю губляться продовольчі, фуражні та насіннєві якості зерна. Продукти життєдіяльності комірних шкідни­ків небезпечні для людей і тварин. Заражене зерно не відповідає вимогам стандартів і на нього не ви­даються сертифікати відповідності. Особливо не­безпечні шкідники для запасів насіння. Пшениця і ку­курудза, пошкоджені довгоносиком, втрачають схо­жість на 92 і 27%, відповідно; рисовим довгоносиком на 75 і 61%; суринамським борошноїдом: 25 і 18%.

При сумарній щільності зараження шкідниками (екземплярів / кг):
 • до 1: вартість втрат менше витрат на дезінсекцію
 • до 3: вартість втрат порівнянна з витратами на дезінсекцію
 • до 15: втрати більше витрат
 • до 90: зерно не можна використовувати на продовольчі цілі
 • понад 90: зерно не можна використовувати на продовольчі цілі в Україні.
Наприклад, в південних регіонах України спостерігалося істотне зараження в складах зерна (до 94%) вже через 2-3 місяці після закладки на зберігання. Середня щільність від­критих і прихованих форм зараження, як правило, вище допус­тимого рівня (15екз/кг) і, фактично, нерідко перевищують 50-90 екз/кг. Насіння, в якому виявляється амбарний довгоносик, не може бути використане для посівних цілей, а при сильному зараженні - і на переробку. Південна комірна вогнівка, комірна зернова міль особливо небезпечні для насіннєвого матеріалу.

Лірика тепла і комфорту.

Що треба, щоб пережити зи­му? Треба, щоб було тепло і було що їсти. Від достатку з'яв­ляється природне бажання поділитись комфортом з близь­кими і друзями. Але коли комусь комфортно, а навколо хо­лодно і голодно, тоді можуть з'явитися і непрохані гості. До чого тут непрохані гості? Далі піде мова про зерно та його шкідників: мишоподібних гризунів, комах, тощо.

Зерно на складі - ще не гроші.

Що для керівника гос­подарства означає - зерно на складі? Це - гроші, власна ва­люта, економічна незалежність! Але це не зовсім так, доки зер­но не продано. Насправді, це просто велика купа їжі, що добре утримує в собі тепло та вологу. Кращі умови для життє­діяльності комах - шкідників та мишоподібних гризунів взимку важко уявити. Життя у них в зерні, як у казці!

Про гризунів з посмішкою.

На полі у гризунів тяжка доля. Щоб не вмерти з голоду вони, не покладаючи лап, зби­рають їжу по кожній зернині. Взимку, щоб не задубнути, їм доводиться вгризатися якомога глибше в сиру землю. А в цей час, неподалік на зерносховищі всі умови - рай. їм там краще ніж в молочних ріках, що з берегами із киселю з вишнями. Уявіть: жити в багатоповерховому маєтку "аІІ іпсіизіуе" де все включено: 3-хразове харчування, розважальна програма, діти й родичі поряд. Чого ще бажати? Зголоднів - вгризаєшся в смачну стіну і одночасно розширюєш житлову площу. Якщо б тільки миші вірили в Бога, то комірник був би для них святий.

Поки в зерні тепло, кількість шкідників зростає.

Ви скажете, а де ж в зерносховищі тепло взимку? Справді хо­лодно в приміщенні. Але всередині зернового насипу значно тепліше. І температура може зростати аж до самозігрівання зерна. То ж не довіряйте своїм відчуттям, бо не встигнете за­фіксувати час, коли зерно почне зігріватися. Використовуйте щупи-термометри (термоштанги). Якщо ви поміряєте зараз восени температуру всередині насипу, то будете здивовані: там тепло як влітку. У вас відразу відпадуть питання, навіщо зерно охолоджувати. Бо раз в зерні тепло, а на дворі холодно, то з кожним днем такого «літа» кількість запрошених в теплу комору родичів мишоподібних гризунів зростає. А коли їх ду­же багато - вони «точать» зерно швидко. Приблизно так як, будучи закритими в сейфі, перегризли б ваші гроші.

Регулюйте кількість комах-шкідників холодом.

Спочатку на зерні комах майже не видно. Але коли тепло, їх кількість зростає. Розглянемо на прикладі довгоносика. Особливо сприятливі умови для відкладання довгоносиками яєць створюються при температурі 18-28°С і вологості 15% і вище. При 23-27°С самка може щодня відкладати по 2-3 яйця, а за все своє життя до 250 шт. Весь цикл розвитку одного покоління протікає при температурі 27°С всього за 28-29 днів. Зниження температури до 20-22°С подовжує період розвитку (від відкладання яйця до виходу молодого жука) до 44-50 днів. А вже при 15С розвиток стадій різко сповільнюється, і весь цикл займає вже 95-100 днів. Таким чином, швидке охо­лодження зернових насипів восени має дуже велике значення як міра, що перешкоджає розвитку комірних довгоносиків.

Всі комахи припиняють розмноження при охолодженні.

Комахи взимку повинні спати! Комах не обов'язково тру­їти. Взимку комахи повинні спати! Тоді чому ж вони розмно­жуються та гарцюють по вашому зерну, поступово перетво­рюючи його на сміття? їм в зерні тепло!!! Тобто, коли в коморі холодно, в зерні - тепло. Виходить, треба просто вигнати із зерна тепло раніше, ніж комахи почали розмножуватися. Якщо ви зберігаєте зерно насипом, то для його охолодження та вентиляції є зручний та економний інструмент - зерновентилятор. Він нагнітає холодне повітря в теплу зернову масу.

Природна сила холоду як засіб боротьби зі шкід­никами.

Низькі температури уповільнюють хімічні реакці, стримуються та призупиняються процеси розвитку і розмно­ження всього живого. В зерні призупиняється розмноження бактерій, грибків, комах, гризунів. Щоб законсервувати зерно холодом, його треба продути холодним повітрям. Восени кожної ночі температура повітря стає все нижчою. Нічні годи­ни - зручний час для охолодження зерна. Ніколи не відкла­дайте охолодження та аерацію зерна на потім. Вентилюйте зерно, коли температура повітря нижча хоча б на 3-4°С за температуру зерна всередині насипу. Так ви будете захищені від можливого зволоження зерна за рахунок випадання вологи з повітря. Пам'ятайте: поки зерно тепле, в ньому активно йдуть шкідливі для зерна процеси.

Втрати зерна, дорога хімія і дешевий холодЯк охолоджувати та підсушувати.

Спочатку згадає­мо, як випадає роса. При охолодженні теплого повітря воно втрачає властивість утримувати вологу і зайва волога пере­творюється з газоподібного в рідкий стан, - випадає роса. Тобто, холодне повітря може утримувати менше вологи. Тож при продуванні більш холодним повітрям теплого зерна, у повітрі буде менше вологи ніж в зерні. Волога з повітря не буде переходити на зерно. Зерно при цьому буде підсихати. Обмін вологою буде тим повільніший, чим нижча тем­пература.

Для аерації зерна з метою підсушування продувають більш тепле повітря. Чим теплішим повітрям продуваємо, тим потен­ційно більше вологи може ввібрати в себе повітря. Тому не­одмінно треба слідкувати за відносною вологістю повітря. Приймати рішення про підсушування зерна теплим повітрям треба тільки після вимірювання відносної вологості повітря за допомогою гігрометра чи психрометра. Знаючи відносну вологість повітря та вологість зерна, знаходять рівновісну воло­гість зерна, - ту, якою вона стане через певний час продування, коли обмін вологою вирівняється. Знайти таке значення рівновісної вологості допоможуть: номограми, таблиці або роз­рахунки по відповідній формулі (якщо не маєте, зателефо­нуйте, надішлемо інструкцію). Результат підсушування зале­жить від багатьох факторів. Можна очікувати зменшення во­логості зерна на 1-2%. Ви скажете, що це мало. Так, це мало для вологого зерна, але достатньо для зерна граничної воло­гості, яке дорого сушити, а не сушити не можна.

Економічні витрати на тепло та холод.

Економічні ви­трати на активну вентиляцію зерна, в порівнянні з витратами на сушку, просто мізерні. В порівнянні стає все очевидно. Зви­чайний обігрівач біля столу бухгалтера вашого підприємства використовує 2кВт електроенергії на годину. А зерновентилятор, який нагнітає в зернову масу 1500 кубометрів повітря за годину, витрачає лише 1,1кВт. Це майже в 2 рази менше. А скільки кіловат енергії потребує ваша зерносушарка зерна - порівняєте самі. Скажете, що одного зерновентилятора для всього зерноскладу замало! Так, одного достатньо може бути для погашення осередків самозігрівання. А для активної вен­тиляції доцільно мати кілька. Наразі коштують вони відносно недорого. Купляйте оптом - буде знижка!

Самозігрівання буває восени.

Восени спостерігається самозігрівання зерна на партіях свіжозібраного зерна, які не були достатньо охолоджені. При висоті насипу 1-1,5м нагрі­вається верхній горизонтальний шар на глибині лише 15-25см від поверхні. Підвищена температура зволоженого шару ство­рює умови для розвитку бактерій та підвищенню життєді­яльності зерна. Самозігрівання нижніх горизонтальних шарів зерна виникає восени, коли зерно засипане сирим або воло­гим. Таке самозігрівання може виникнути і при засипанні ро­зігрітого зерна на холодний бетон, що викликає його зволо­ження. Таке самозігрівання виникає на висоті 20-50см від підлоги. Самозігрівання любого виду дуже небезпечне, бо швидко поширюється на всю масу і створює умови для роз­витку хвороб зерна і всіх його шкідників.

Висновок: за зерном слід доглядати. Природа наділила нас розумом і подарувала взимку холод, щоб всі вороги ва­шого зерна спали.

Зерновентилятор вирішує ОДНОЧАСНО кілька проблем:
 • профілактика хвороб,
 • призупинення розвитку шкідників,
 • консервація,
 • підсушування,
 • забезпечує здорове дихання зерна,
 • збереження посівних та харчових властивостей зерна,
 • а при самозігріванні зерна - кращий інструмент важко знайти!
Втрати зерна, дорога хімія і дешевий холод


То ж зерновентелятор - незамінний інструмент на кожному зерносховищі! Зерновентилятор коштує дешево, а витрачає мало!!! Якість гарантуємо!

Телефонуйте та замовляйте!

т. (0542) 781-316, 0(800) 503 - 135 Доставку гарантуємо!
*При написанні статті використана інформація:
www.auu.org.ua, www.activestudy.info

Прочитано 2549 разів