Пятница, 31 Октябрь 2014 14:14

Застосування біопрепаратів – новий рівень сучасних агротехнологій

Застосування біопрепаратів –  новий рівень сучасних агротехнологій
Головна мета використання біопрепаратів – компенсація дефіциту природних мікроорганізмів, втрачених рослиною і ґрунтом в результаті тотальної хімізації та надмірної механізації в агротехнологіях. При використанні біопрепаратів відбувається заселення ґрунту та рослин корисними мікроорганізмами. В результаті підвищується біологічна активність ґрунту і його родючість, а у рослин формується захисний екран з корисних мікроорганізмів. Таким чином налагоджується тісна співпраця ґрунту, рослин та мікроорганізмів, що забезпечує найбільш гармонійний розвиток сільськогосподарських культур та підвищення їх продуктивності.

Технології біологізації землеробства все ширше використовуються аграріями, що обумовлюється вже не модними віяннями, а виробничою необхідністю. Особливо актуальне використання біопрепаратів восени, у зв’язку з наростаючою кількістю фітопатогенів в ґрунті та наближенням низьких температур. З огляду на це компанія «БТУ-Центр» вивела на ринок ефективні біологічні препарати: біофунгіциди (Фітоцид та Фітохелп), препарати для живлення та захисту (Біокомплекс-БТУ, Органік-баланс), препарати для підвищення родючості ґрунту (Біодеструктор стерні, Екостерн, Органік-баланс), біоприлиплювач та біоклей Липосам. Всі ці біопрепарати призначені для вирішення різних завдань сільгоспвиробників у галузі рослинництва.

При цьому необхідно розуміти, що Біопрепарати – це не альтернатива, а суттєва допомога у підвищенні ефективності існуючих агротехнологій. На чому базується цей феномен? Аксіомою є, що для досягнення гарних результатів необхідно мати високопродуктивне насіння, родючий ґрунт з доброю вбирною ємністю, сприятливі кліматичні умови, надійну потужну техніку, збалансоване живлення. Місце біопрепаратів у цьому ланцюгу беззаперечних умов – включення їхніх максимальних можливостей, щоби всі вони працювали злагоджено, «як годинник». Тільки NPK за умови наявності всіх перелічених факторів не дасть 100% результату.

Рослинам, як і нашому організму, необхідні біологічно активні речовини (БАР) – гормони, вітаміни, амінокислоти тощо. Саме БАР, цукри та мінеральні речовини у необхідній кількості забезпечують безперебійну роботу годинникового механізму рослинного організму. Вчасне постачання цих необхідних рослині речовин забезпечують ендофітні (ті, що живуть на рослинах) та ґрунтові мікроорганізми. Вони ж і є основним дієвим компонентом всіх біопрепаратів, які виробляє компанія «БТУ-Центр». Окрім живих бактерій та мікроскопічних грибів (мікроміцетів), до складу препаратів входять також і дуже необхідні рослинам природні БАР, які виробляють ті ж мікроби.

Отже, виходячи зі складу Біокомплексів-БТУ, їхня дія за обробки насіння базується на утворенні захисного бар’єру з живих корисних мікроорганізмів та подальшій злагодженій співпраці по живленню та захисту рослин. За обробки ґрунту Біодеструкторами (звичайним, Екостерном, Органік-балансом) живі мікроорганізми, що входять до їхнього складу, займають цю нішу і не дають розмножуватись патогенам. Крім того, за рахунок дії ферментних систем означених мікроорганізмів, рослинні рештки перетворюються на поживні елементи, доступні рослинам. Мікроорганізми біодеструкторів також покращують і мінеральне живлення рослин азотом, фосфором, калієм, залізом тощо за рахунок азотфіксації атмосферного азоту, мобілізації нерозчинних мінералів ґрунту, в тому числі фосфатів та деструкції високомолекулярних органічних речовин.

За обробки біопрепаратами по вегетативній масі досягається місцева дія біологічно активних речовин. В результаті знімаються стреси, покращується та зміцнюється загальний стан рослин. Саме так працюють як Біокомплекси-БТУ, так і новий, більш концентрований препарат Органік-баланс. Зрозуміло, що він має кращі можливості, завдяки більшому запасу міцності за діючими речовинами: кількістю корисних мікроорганізмів та БАР.

Застосування біопрепаратів –  новий рівень сучасних агротехнологійТобто біопрепарати необхідні для більш міцних здорових сходів, котрі дають поштовх до утворення міцної рослини, яка складається з добре розвинутої розгалуженої кореневої системи та наземної частини, міцних покривів, стійких до різних стресів та ураження шкідниками і збудниками хвороб. Обробка по вегетативній масі збільшує листову поверхню, кількість хлорофілу, а значить і накопичення цукрів. Вони відкладаються у рослині у вигляді крохмалю, простих цукрів, витрачаються на енергетичні процеси. Більша енергетика – краща можливість для росту та продуктивності рослин. Більше накопичується білкових речовин та вітамінів – не відкладаються напівпродукти, на кшталт нітратів. Все це на користь якості отриманої продукції.

Результати застосування біопрепаратів говорять самі за себе. Дослідження впливу сумісного застосування мінеральних добрив та Біокомплексу-БТУ на продуктивність озимої пшениці сорту Подолянка проведено в умовах Степу України на базі Миколаївського національного аграрного університету. Схема досліду включала:

1 варіант – контроль – без мінеральних добрив і біопрепаратів; 2 варіант – Біокомплекс-БТУ-р (2 л/га); 3 варіант – N30Р30; 4 варіант – N60Р30; 5 варіант – Біокомплекс-БТУ-р (2 л/га) разом з N30Р30; 6 варіант – Біокомплекс-БТУ-р (2 л/га) разом з N60Р30.

Застосування біопрепаратів –  новий рівень сучасних агротехнологійРезультати досліджень показали кращий розвиток рослин озимої пшениці сорту Подолянка при застосуванні Біокомплексу-БТУ.

Більш розвинена листкова поверхня та краще азотне живлення також були у варіантах із застосуванням Біокомплексу-БТУ, забезпечували кращий фотосинтетичний потенціал озимої пшениці (рис. 1).
Вивчення структури врожаю озимої пшениці сорту Подолянка, залежно від застосування мінеральних добрив та бактеріальних препаратів, показало кращу продуктивну кущистість, кількість зерен у колосі, масу зерна 1-го колосу та масу 1000 зерен у варіантах 5 та 6 із застосуванням Біокомплексу-БТУ (табл. 1).

Згідно з оцінкою продуктивності вирощування пшениці озимої, залежно від досліджуваних чинників, встановлено, що сумісне внесення Біокомплексу-БТУ з N60Р30 забезпечує надбавку врожаю на 1,93 т/га, тобто майже на 52,8% порівняно з контролем та надбавку у 0,64 т/га порівняно з використанням тільки N60P30 (табл. 2). За одинарної норми внесення азотних добрив урожайність становила 3,03 т/га, а на фоні додаткового застосування Біокомплексу-БТУ-р продукції одержували більше на 0,39 т/га.

Таблиця 2
Економічна ефективність вирощування пшениці озимої при застосуванні препарату Біокомплекс-БТУ-р та мінеральних добрив

Економічний
показник
Контроль Біокомплекс-БТУ-р N30P30 N60P30 Біокомплекс-БТУ-р + N30P30 Біокомплекс-БТУ-р + N60P30
Урожайність, т/га 2,14 2,95 3,03 3,43 3,42 4,07
Приріст урожаю, т/га 0,82 0,89 1,29 1,28 1,93
Ціна однієї т продукції, грн. 1800 1930 1930 1930 2000 2000
Приріст вартості валової продукції, грн. 0 1577 1723 2494 2565 3857
Витрати праці на 1 т, люд.-год. 0,63 0,5 0,5 0,47 0,46 0,42
Зменшення трудомісткості вирощеного зерна, % 100 79,4 79,4 74,6 73,0 66,7
Собівартість 1 т зерна, грн. 1376,06 1050,78 1283,91 1276,58 1176,16 1125,19

Застосування біопрепаратів –  новий рівень сучасних агротехнологійОбробка посівів пшениці озимої лише Біокомплексом-БТУ-р, поряд з надбавкою врожаю на 0,82 т/га, за оцінкою економічних показників, забезпечує найнижчу собівартість виробництва 1 тонни зерна – до 1051 грн. У варіантах проведення лише традиційно мінерального підживлення рослин пшениці озимої врожай становив 3,43-3,42 т/га, проте, собівартість виробництва на 74,41-233,13 грн./т вище варіантів обробки самостійного та комплексного застосування Біокомплексу-БТУ. На фоні внесення мінеральних добрив і Біокомплексу-БТУ якість одержаного зерна пшениці дозволяє реалізувати його за найвищою ціною – 2000 грн./т.

Не менш важливі результати технологічної оцінки впливу препаратів на якість отриманого зерна озимої пшениці сорту Подолянка. Кількість клітковини та загальна хлібопекарська оцінка продемонструвала вплив Біокомплексу-БТУ на якість продукції (табл. 3).


Отже, для підвищення ефективності вирощування озимої пшениці та покращення якості продукції доцільно проводити внесення мінеральних добрив N60Р30 сумісно з підживленням рослин Біокомплексом-БТУ-р.
Виробник: ПП «БТУ-Центр» тел./факс: (04343) 6-02-94
Консультації агронома: тел.: (04343) 6-40-15, (096) 910-91-95
Відділ реалізації: (044) 594-38-83, (096) 155-89-89, (066) 155-98-89, (067) 232-02-74,
www.btu-center.com, e-mail: info@btu-center.com
Прочитано 5133 разів