Вторник, 16 Сентябрь 2014 10:13

Біотехнології нового рівня у вирощуванні озимих культур

Біотехнології нового рівня  у вирощуванні озимих культурНа сьогодні особливо актуальними і найбільш затребуваними є технології вирощування озимих культур (пшениці, ячменю, ріпаку) із застосуванням біопрепаратів. Саме це дає можливість найкраще підготувати рослини до перезимівлі та розкрити сортовий потенціал кожної сільськогосподарської культури з метою отримання кращої продуктивності, якості та економічних показників

В осінньо-зимовий період великі площі посівів озимих потерпають від вимерзання. Для підвищення зимостійкості рослини повинні мати потужну кореневу систему, зернові – відповідне кущення, ріпак – добре розвинену листкову розетку. Разом з тим рослини не повинні переростати, а бути більш стійкими до шкідників та хвороб. Основна умова для цього – забезпечення максимальної концентрації в клітинах рослин вуглеводів, білків, амінокислот та інших сполук з низькою точкою замерзання. Всього цього можна досягти, покращивши загальний обмін речовин. Забезпечує такий результат створення мікробно-рослинного співтовариства, завдяки передпосівній обробці насіння озимих культур і ранній обробці їх сходів спеціальними мікробними біопрепаратами. Заселяючи рослини, мікроорганізми включають потужний механізм постачання їм необхідних елементів живлення, стимуляторів розвитку кореневої і листкової систем, засобів захисту від хвороб та шкідників.

Саме тому аграріям був запропонований компанією «БТУ-Центр» препарат Біокомплекс-БТУ. Крім нього, серед біопрепаратів для вирощування озимих культур, особливе місце займають також деструктори виробництва компанії «БТУ-Центр»: Біодеструктор стерні, Екостерн, Органік-баланс, які мають відмінності за складом та призначенням. Основна мета їх застосування – перетворення рослинних решток у елементи живлення рослин, пригнічення розвитку патогенної мікрофлори, покращення вбирної здатності та структури грунту. Отже, оброблені Біодеструкторами рослинні рештки та грунт, забезпечують кращі умови для схожості насіння, закладання потужної кореневої системи озимих культур, оптимізації кореневого живлення азотом, фосфором, калієм та іншими необхідними елементами. Безумовно, все це відіграє позитивну роль у формуванні необхідних захисних факторів та перезимівлі рослин, що також позитивно позначається на кінцевому результаті з урожайності культур, якості продукції, економії витрат на мінеральні добрива та засоби захисту рослин, одержання очікуваного прибутку.

Добру профілактику від кореневих хвороб, пліснявіння стебла, колоса у зернових та інших озимих культур забезпечує біофунгіцид Фітоцид. Гарним помічником за будь-якої обробки рослин є біоприлиплювач Липосам.

Наведемо декілька прикладів застосування біопрепаратів, які засвідчують їхню дію.

Ефективність препарату Біокомп­лекс-БТУ вивчалась у польових умовах при вирощуванні озимої пшениці в ТОВ «АФ Августівка» Біляївського району Одеської області (2011 р). Схема досліду включала обробку насіння і обприскування посівів у фазі кущення. Підтверджено підвищення врожаю та покращення якісних показників зерна. Так, порівняно з контролем, при застосуванні Біокомплексу-БТУ вміст білка підвищився на 0,55%, сирої клітковини – на 2,3%, скловидність – на 11,0%, натури зерна – на 1,7 г/л.

Позитивний вплив препарату Біокомплекс-БТУ підтверджено при обприскуванні рослин озимого ріпаку в процесі вегетації за інтенсивною технологією в ТОВ «Богданівське» Вінницької області. Рослини озимого ріпаку, оброблені біопрепаратом, краще розвивались, сильніше гілкувались, мали повніші стручки з більшою кількістю насіння, менше хворіли. Урожай в досліді склав 31,2 ц/га, в контролі – 28 ц/га.

Крім Біокомплексу-БТУ, в технологіях вирощування озимих культур вивчалась ефективність дії інших біопрепаратів компанії «БТУ-Центр» для захисту від хвороб, обробітку грунту та рослинних решток.

Так, у Калинівській, Бершадській та Іллінецькій філіях ПрАТ «Зернопродукт МХП» були закладені різні схеми дослідів для оцінки ефективності дії біопрепаратів при вирощуванні пшениці озимої різних сортів. Були одержані прирости врожаю від 5,57 ц/га (8,37%) до 18,76 ц/га (28%) при такій схемі застосування біопрепаратів: осіння обробка ґрунту біодеструктором Екостерн (1,0 л/га), передпосівна обробка насіння Біокомплексом-БТУ (1 л/т) та дві обробки вегетуючих рослин біопрепаратами Біокомплекс-БТУ (0,5 л/га), Органік-баланс (0,7 л/га), Фітоцид-р (0,25 л/га), Липосам (0,2 л/га). Найкращий результат одержали у досліді, де, крім обробки насіння та вегетуючих рослин, була осіння обробка ґрунту біодеструктором. Підвищення врожайності озимої пшениці сорту Акратос Зреп досягло 24-28%.
Ефективність застосування біодеструкторів рослинних решток компанії «БТУ-Центр» для осінньої та весняної обробки ґрунту підтверджена 3-річними дослідженнями Українського науково-дослідного інституту прогнозування та випробування техніки і технології для с-г виробництва (УкрНДІПВТ) ім. Л. Погорілого в сумісних дослідженнях (проект «Біотехнологія»).

Для компенсації винесення елементів мінерального живлення в ґрунті вносили Біодеструктор стерні та обробляли насіння зернових культур Біокомплексом-БТУ на основі ґрунтових та ендофітних мікроорганізмів. Завдяки цьому отримували позитивний вплив біологізованої системи землеробства на родючість, про що свідчили підвищення вмісту і складу органічної речовини (рис. 1), покращення щільності, водного, повітряного і теплового режимів грунту, вміст та склад мікрофлори ґрунту (рис. 2).

Кількість загальної мікрофлори збільшилась в 1,9-3,4 раза, целюлозоруйнуючих мікроорганізмів – у 2,5-5,8 раза (Рис. 2). Інші види корисної мікрофлори збільшились відповідно: фосфатмобілізуючі – у 4,4-8,6, вільноіснуючі азотфіксатори – у 3,3-5,9, амоніфікатори – у 2,8-4,8, нітрифікатори – у 2,9-4,3, автохтонна мікрофлора – у 6-7,5 раза.

Отримані результати спільних досліджень у проекті «Біотехнологія» підтверджують позитивний вплив застосування біодеструктора на покращення родючості грунту та підвищення врожайності зерна озимої пшениці. Проте важливим сьогодні для аграріїв, в умовах постійного зростання цін на засоби захисту рослин, є те, що впровадження біотехнологій сприяє економії витрат на мінеральні добрива на 24%, пестициди – на 35%, порівняно з класичною технологією (табл. 1).

Таблиця 1. Економічна ефективність вирощування пшениці озимої при застосуванні Біодеструктора стерні
Пропонована
технологія
Витрати добрив Витрати пестицидів Урожайність зерна
грн./га Зниження відносно
класичної технології, %
грн./га

Зниження відносно
класичної технології, %
ц/га

Збільшення відносно класичної технології, %
Класична технологія 1297   1026   72,4  
Біологізована технологія з використанням Біодеструктора стерні 989 24 663 35 80,7 10

Отже, застосування біопрепаратів в технологіях вирощування озимих культур сьогодні є дійсно виробничою необхідністю для аграріїв. Адже сучасні біотехнології досягли нового рівня, який дозволяє більш прогнозовано впливати на рослини: від проростання насіння до збору врожаю, максимальної оптимізації всіх обмінних процесів в них, забезпечення необхідними речовинами для розвитку, живлення та досягнення необхідного кінцевого результату – збільшення продуктивності сільгоспкультур при зменшенні витрат.
Виробник: ПП «БТУ-Центр» тел./факс: (04343) 6-02-94
Консультації агронома: тел.: (04343) 6-40-15, (096) 910-91-95
Відділ реалізації: (044) 594-38-83, (096) 155-89-89, (066) 155-98-89
(067) 232-02-74 www.btu-center.com, e-mail: info@btu-center.com
Прочитано 2790 разів