• Головна
  • Статті
  • Рослинництво
  • Порівняльна ефективність дії стимуляторів росту «СИЗАМ НАНО» та «ГРЕЙНАКТИВ-С» на продуктивність пшениці озимої
Понедельник, 15 Сентябрь 2014 13:01

Порівняльна ефективність дії стимуляторів росту «СИЗАМ НАНО» та «ГРЕЙНАКТИВ-С» на продуктивність пшениці озимої

Порівняльна ефективність дії стимуляторів росту «СИЗАМ НАНО» та «ГРЕЙНАКТИВ-С»  на продуктивність пшениці озимоїВже не перший рік науковці Херсонського державного аграрного університету досліджують ефективність застосування різних стимуляторів на продуктивність сільськогосподарських культур на дослідних полях ХДАУ.

Умови проведення дослідів

Земельні угіддя дослідного господарства ДВНЗ «ХДАУ» становлять майже 800 га в степовій зоні Лівобережної Причорноморської низовини.

Рельєф зони являє собою степову рівнину типчаково-ковильних степів. Ґрунти переважно каштанові в комплексі із солонцями та солодами.

Поля розташовані в зоні південного степу з несприятливими для сільськогосподарського виробництва природнокліматичними умовами. Під час дощів частина земельних угідь підтоплюється.

В кліматичному відношенні територія господарства ерозійно-небезпечна і, характеризується дуже посушливим, помірно жарким кліматом, з недостатньою кількістю опадів, високою річною температурою повітря, значним випаровуванням, іноді сильними тривалими вітрами.

Ґрунтові води залягають в основному на глибині 3-4 м і не беруть участі в його водному режимі.

Характерною ознакою темно-каштанового ґрунту, на якому розташовані землі господарства, є невеликий гумусовий горизонт (25 см), невисокий вміст гумусу (1,7%) та слабка грудкувата структура. Вміст гумусу в ґрунті становить у середньому до 2,20%.

Вміст основних елементів живлення в орному шарі ґрунту є недостатнім для одержання високих урожаїв кормових та інших сільськогосподарських культур.

Для одержання високих урожаїв усіх видів культур, що вирощуються на дослідних полях, необхідно поповнити ґрунт передусім азотом та частково фосфором у засвоюваній для рослин формі.

Досліди

У 2013 році для вивчення дії стимуляторів на продуктивність озимої пшениці сорту «Дріада 1» на дослідному полі ХДАУ були закладені такі польові досліди: крім обов’язкової контрольної ділянки, засіяної насінням без передпосівного обробітку (№ 1), також були виділені ділянки, де було використано насіння, оброблене регулятором росту «СИЗАМ НАНО» (№ 2) та мікромінеральним добривом «ГРЕЙНАКТИВ-С» (№ 3). Щоб дослідити максимальний ефект від дії препаратів, половина ділянок № 2 та № 3 у фазу кінця кущіння додатково були обприскані мінеральним мікродобривом «ГРЕЙНАКТИВ-С». Це ділянки № 4 та № 5.

Збір врожаю проводили з допомогою селекційного комбайну «Сампо-130» з безпосереднім зважуванням по ділянках в польових умовах. Результати приведені в таблиці.

Таблиця. Порівняльна ефективність дії стимуляторів росту «СИЗАМ НАНО» та «ГРЕЙНАКТИВ-С» 
на продуктивність пшениці озимої сорту «Дріада 1» в 2014 р.

Варіант досліду Урожайність, ц/га Приріст урожаю, ц/га
Контроль (без обробки насіння) № 1 23,1
«СИЗАМ НАНО» (обробка насіння) № 2 25,0 1,9
«ГРЕЙНАКТИВ-С» (обробка насіння) № 3 23,8 0,7
Обробка насіння «СИЗАМ НАНО» та
обприскування у фазу кінця кущіння № 4
29,4 6,3
Обробка насіння «ГРЕЙНАКТИВ-С» та
обприскування у фазу кінця кущіння № 5
25,8 2,7

Аналіз приведених даних свідчить, що препарат «СИЗАМ НАНО» дає більший стимулюючий ефект при вирощуванні пшениці озимої, ніж застосований за аналогічних умов препарат «ГРЕЙНАКТИВ С». На нашу думку це спричинено тим, що до складу «СИЗАМ НАНО» входять, крім мікроелементів, енергетичні добавки у вигляді сахаридів (сахароза), які, як відомо, справляють стимулюючий ефект як легкозасвоювані енергетики, особливо на проростки та точки росту вегетуючих рослин. Але така концепція потребує подальшої перевірки шляхом проведення лабораторних та польових досліджень в 2015 р.

Слід зауважити, що вказана динаміка в порівняльних результатах спостерігалась і в попередньому 2013 р., але погодні умови у 2014 р. були більш сприятливі для пшениці озимої, що і позначилось на значному збільшенні потенційного врожаю порівняно з 2013 р.

ПОПЕРЕДНІ ВИСНОВКИ
  1. Застосування препарату «СИЗАМ НАНО» на посівах пшениці озимої дає максимальну прибавку врожаю при дворазовому обробітку: насіння перед посівом та посівів у фазу кущіння.
  2. Ефективність препарату «ГРЕЙНАКТИВ С» на посівах пшениці озимої на 5-9,8% нижча, ніж препарату «СИЗАМ НАНО», що пояснюється їхнім різним складом (до складу «СИЗАМ НАНО» входять сахариди).
  3. Для одержання об’єктивних результатів дослідження необхідно продовжити в 2015 р.
Замовлення продукції:
73011, м. Херсон, вул. Робоча, 82-а, офіс 38
Старший консультант: Світлана Іванівна Шестакова.
Тел.: (0552) 38-12-43, (050) 315-04-02, (095) 272-66-74
e-mail: sizamagro@mail.ruwww.agro-lider.com

строк поставки продукції: 1-3 дні будь-якою зручною для вас кур'єрською службою доставки після 100% передоплати.
Сергій Олексійович ОНИЩЕНКО,
кандидат с/х наук, доцент кафедри ботаніки та захисту рослин
Прочитано 1846 разів