Вторник, 19 Август 2014 10:27

Дослід науковців в практику аграріїв

Селест Макс - збалансований захист і збалансована цінаПолітичний вибір, зроблений Україною навесні цього року, змушує вітчизняних аграріїв з подвоєною силою приділяти увагу новим прогресивним технологіям обробітку агрокультур, щоб отримати врожай, відповідний високим стандартам Євросоюзу.

Ми продовжуємо знайомити наших читачів з результатами вчених, що досліджують вплив застосування інноваційних препаратів «СИЗАМ НАНО» та «ГРЕЙНАКТИВ-С». У цьому випуску пропонуємо вашій увазі звіт науковців Уманського національного університету садівництва, що вивчали дію цих препаратів на якість зерна пшениці озимої.

Дослідження проводилися впродовж 2013-2014 рр. на дослідному полі навчально-науково-виробничого відділу Уманського НУС, розташованому в Маньківському природно-сільськогосподарському районі Середньо-Дніпровсько-Бузького округу.

Була використана агротехніка вирощування пшениці озимої, загальноприйнята для умов Правобережного Лісостепу України. У досліді пшеницю озиму сорту Тронка (сильна за якістю) вирощували після зайнятого пару.

У досліді вносили 90 кг/га д.р. азотних добрив напровесні (аміачна селітра, 34%, ГОСТ 2-85). Загальна площа ділянки становила 72 м², облікової – 40 м2, повторність досліду триразова, розміщення ділянок послідовне.

Передпосівну обробку зерна проводили препаратом «СИЗАМ НАНО», а обприскування проводили згідно зі схемою досліду, яка представлена в таблицях. Норма витрати робочої рідини складала 200 л/га. Обприскування проводили ранцевим обприскувачем ЕРА-2.

Закладання польових дослідів, проведення спостережень та досліджень проводили у відповідності з рекомендаціями, методичними вказівками і довідниками останніх років.
Урожайність зерна визначали з кожної ділянки шляхом обмолоту комбайнуванням на окремих ділянках, з перерахунком на 14-відсоткову вологість та стовідсоткову чистоту зерна.

Для оцінки якості зерна пшениці озимої визначали вміст білка за ДСТУ 4117:2007, а вміст клейковини – за ГОСТ 13586.1-68.

Математичну обробку експериментальних матеріалів здійснювали методом дисперсійного аналізу однофакторного польового досліду.

Результати дослідження

Мікроелементи не можна замінити іншими речовинами, а їх нестача обов’язково повинна бути відновлена. Лише тоді можна одержати якісну продукцію, яка відповідає оптимальному вмісту для даного сорту цукрів, амінокислот, вітамінів.

Рослини можуть використовувати мікроелементи лише у водорозчинній формі (рухомій формі мікроелемента), а нерухома форма може бути використана рослинами після протікання складних біохімічних процесів з участю гумінових кислот ґрунту. У більшості випадків ці процеси протікають дуже повільно і при зрошенні значна частина рухомих форм мікроелементів може вимиватися. Всі мікроелементи, крім бору, входять до складу тих чи інших ферментів. Бор не входить до складу ферментів, а локалізується в субстраті і бере участь в переміщенні цукрів через мембрани, завдяки утворенню вуглеводно-боратного комплексу.
Селест Макс - збалансований захист і збалансована цінаБільшість мікроелементів є активними каталізаторами, які прискорюють цілий ряд біохімічних реакцій. Спільна дія мікроелементів значно посилює їх каталітичну дію. В деяких випадках лише їх композиція може забезпечити нормальний розвиток рослин.

Зернові культури у сільському господарстві займають одне з провідних місць. Пшениця – найважливіша продовольча культура. Не випадково пшениця озима є основним продуктом харчування у 43 країнах світу з населенням понад 1 млрд осіб. У хімічний склад зерна входять усі необхідні для харчування елементи: білки, вуглеводи, жири, вітаміни, ферменти і мінеральні речовини.

В інтенсивній технології вирощування пшениці озимої повинні бути присутні всі елементи технології вирощування. Тільки в такому випадку дійсно реально отримати врожай 100-120 ц/га зерна.

У результаті проведених досліджень встановлено, що врожайність зерна пшениці озимої на ділянках без передпосівної обробки становила 45 ц/га (табл. 1).

Таблиця 1. Урожайність зерна пшениці озимої залежно від застосування регуляторів росту «СИЗАМ НАНО» та «ГРЕЙНАКТИВ-С»
Варіант досліду Урожайність, ц/га Приріст 
врожаю, ц/га
Контроль (без передпосівної обробки) 45,0
«СИЗАМ НАНО» (передпосівна обробка) 50,7 5,7
«ГРЕЙНАКТИВ-С»
(обприскування в фазу кінця кущіння)
51,2 6,2
«ГРЕЙНАКТИВ-С» (перше обприскування в фазу кінця кущіння та друге обприскування в фазу кінця виходу в трубку) 51,6 6,6

Передпосівна обробка насіння препаратом «СИЗАМ НАНО» забезпечила підвищення врожайності до 50,7 ц/га, або більше на 5,7 ц/га порівняно з ділянками, де насіння не обробляли.

Передпосівна обробка насіння препаратом «СИЗАМ НАНО» та одноразове обприскування рослин пшениці озимої регулятором росту «ГРЕЙНАКТИВ-С» сприяло отриманню додаткового приросту врожаю на 6,2 ц/га в порівнянні з контролем.

Найбільше на приріст урожаю зерна пшениці озимої впливала передпосівна обробка зерна препаратом «СИЗАМ НАНО», та двократна обробка препаратом «ГРЕЙНАКТИВ-С» по листу (перше обприскування в фазу кінця кущіння та друге обприскування – в фазу кінця виходу в трубку) 6,6 ц/га в порівнянні з контролем.

Слід відзначити, що приріст врожаю за рахунок обробки зерна препаратом «СИЗАМ НАНО» становив 71% (рис. 1), а за рахунок обприскування препаратом «ГРЕЙНАКТИВ-С» – 29%.

Висновки: Застосування передпосівної обробки зерна пшениці озимої регулятором росту «СИЗАМ НАНО» істотно підвищує врожайності зерна.

Застосування препаратів «СИЗАМ НАНО» та «ГРЕЙНАКТИВ-С» забезпечує додатковий приріст урожаю зерна у 2014 р.

Віталій Володимирович ЛЮБИЧ,
Кандидат сільсько-господарських наук,
Ст. викладач кафедри технології зерігання і переробки зерна
Уманського Національного університету садівництва

Замовлення продукції:
73011, м. Херсон, вул. Робоча, 82-а, офіс 38
Старший консультант: Світлана Іванівна Шестакова.
Тел.: (0552) 38-12-43, (050) 315-04-02, (095) 272-66-74
e-mail: sizamagro@mail.ru, www.agro-lider.com

Cтрок поставки продукції:
1-3 дні будь-якою зручною для вас кур'єрською службою доставки після 100% передоплати.
www.agro-lider.com
Прочитано 2203 разів