Понедельник, 19 Май 2014 12:14

Мікродобрива «Нановіт» в системі живлення кукурудзи та соняшника

Мікродобрива «Нановіт» в системі живлення кукурудзи та соняшникаОсобливості біології кукурудзи та соняшника – уповільнений розвиток кореневої системи на початку вегетації. У кукурудзи до фази 4-го листка корені розміщуються в шарі ґрунту до 30 см у радіусі менше 30 см. 

 Проте саме у стадії формування такої малооб’ємної кореневої системи рослини кукурудзи споживають майже 10% загальної потреби фосфору, 15% магнію, по 29% азоту і калію. Розвиток кореневої системи продовжується до фази 12-го листка. У фазі 8-го листка коренева система розміщується в горизонті 10-60 см і радіусі 90 см, а у фазі 12-го листка досягає глибини горизонту 90 см в радіусі 120 см.

У соняшника від появи сходів до утворення 10-го листка переважно розвивається коренева система. Цей період зазвичай продовжується до 40 днів. Швидко росте стрижневий корінь, який у фазі 4-5 листків заглиблюється до 60-70 см за умов відсутності ущільнення ґрунту. Основна маса кореневої системи (до 70%) розміщується у шарі ґрунту 10-45см і може досягти діаметра 1,5 м. Стрижневий корінь та частина бокових корінців заглиблюються до 1,2-1,5 м у радіусі 40-80 см. Найбільш інтенсивний розвиток кореневої системи приходиться на період від утворення кошика до цвітіння.

В початковий період розвитку до стадії 10-го листка рослини споживають майже 30% загальної потреби азоту, 23% фосфору, 11% калію, 29% магнію та 35% загальної потреби сірки.

Нагадую, що на формування врожаю 100 ц/га кукурудза потрібно 200 кг азоту, 150 кг фосфору, 100 кг калію, по 60 кг кальцію та магнію, 30 кг сірки, а на 40 ц/га соняшнику – 200 кг азоту, 125 кг фосфору, 400 кг калію, 68 кг магнію та понад 100 кг сірки. Виходячи з особливостей розвитку цих культур та динаміки споживання поживних речовин, враховуючи екстремальні погодні умови, слід корегувати систему агротехнології, і особливо живлення рослин, впродовж усієї вегетації. Усі ці обставини змушують нас допомогти рослинам швидкими темпами сформувати кореневу систему, першу фазу її утворення: у кукурудзи 4-8 листки, а у соняшника 5-10 листків.

Відомо, що в умовах вологого ґрунту рослини формують кореневу систему ближче до його поверхні, а за дефіциту вологи – на більшій глибині. Зважаючи на високий ризик пересихання верхнього шару ґрунту у початковій фазі розвитку рослин, бажано щоб рослини формували кореневу систему швидше і якомога глибше. Доведено,що великий вплив на інтенсивний розвиток кореневої системи мають такі мікроелементи як цинк, бор та марганець. Завдяки цим мікроелементам рослини кукурудзи збільшують кореневу систему на 20 і більше відсотків. Позитивно вплинути на прискорення розвитку кореневої системи можливо:

  1.  стимуляторами росту, які покращують засвоєння елементів живлення з ґрунту;
  2.  додатковим внесенням необхідних елементів живлення в доступній формі позакореневим способом.

Одначе позакоренево можливо максимально забезпечити потребу у мікроелементах, застосовуючи кращі види мікродобрив з висококонцентрованими мікрокомплексами та однокомпонентними хелатами металів та концентратами бору і молібдену. Можливості забезпечення рослин позакоренево макроелементами фосфором, калієм, а також магнієм та сіркою обмежені. Для більш-менш помітного забезпечення потреб рослин у фосфорі і калії потрібно вносити до 10 кг чи літрів макрокомплексів, що містять в собі азот, фосфор, калій та мізерну кількість мікроелементів, що занадто дорого і не завжди ефективно. Щодо забезпечення рослин фосфором, слід мати на увазі, що фосфатні сполуки надзвичайно повільно засвоюються листковою поверхнею рослин (5-10% за добу) в сприятливих умовах. Тобто за умови, коли сполуки фосфору будуть у вологому стані, у розчині, вони зможуть дифундувати в міжклітковий пектиновий шар і проникати в клітини рослин.

Мікродобрива «Нановіт» в системі живлення кукурудзи та соняшникаВ умовах посушливого степу це навіть теоретично неможливо без додаткових засобів довготривалого утримання сполуки фосфору у вологому стані. Для цього необхідно застосовувати високоефективні прилипачі тривалої та багатофункціональної дії, які б зберігали нанесені на листкову поверхню добрива тривалий час (понад 14 днів) від змивання дощами та росами, не ізолювали укриту поверхню листків від зовнішнього середовища та не перешкоджали фотосинтезу та диханню рослин. Крім цього, важливо захищати поверхню листків від проникнення шкідливих мікроорганізмів та збудників хвороб у клітини рослин тощо. Нажаль добрив для позакореневого підживлення з прилипачем, які б виконували такі функції можна порахувати на пальцях однієї руки. Серед цього переліку чинне місце займають мікродобрива – «Нановіт» польсько-української компанії – «Agrovit Group», в тому числі – «Нановіт фосфорний», з вмістом 411 г фосфору та по 7 г бору і цинку в 1 літрі.

На інтенсивний розвиток кореневої системи впливають і інші елементи, зокрема магній, сірка, бор, цинк, марганець.

Кукурудза споживає: 350 г цинку, 700 г марганцю, 70 г бору, 50 г міді.

Соняшник споживає: 200 г бору, 150 г цинку, 27 г міді, 81 г марганцю.

Магній входить до складу хлорофілу. Синтез білку при нестачі магнію не відбувається. Він активує багато ферментів, усі реакції, враховуючи перенесення фосфатної групи (синтезу, енергетичного обміну). Через дефіцит магнію повільно розвивається коренева система.

Сірка входить до складу ряду амінокислот, які беруть участь в утворенні білків, а також до складу ферментів, вітамінів, жирів, бере участь в азотному та вуглеводному обмінах. Цими та іншими функціями пояснюється висока потреба у магнії та сірці на початку розвитку кукурудзи і соняшнику.

Великий вплив на оптимальний розвиток сільськогосподарських культур має цинк, запаси якого у наших ґрунтах, до речі, дуже низькі. Цей елемент входить до складу більш як 30 ферментів, активує фотосинтез та дихання, бере участь в утворенні фітогормону росту – ауксину, прискорює темпи росту рослин.

Марганець бере участь у створенні хлорофілу, регулюванні процесу фотосинтезу, вивільненні та переносі енергії та інших біохімічних процесах.

Бор відіграє важливу роль у вуглеводному обміні, синтезі вуглеводів та транспорту їх в органах рослини. За дефіциту бору пилок залишається стерильним, порушується анатомічна будова рослин: затримується розвиток меристеми та дегенерує камбій, зменшується вміст олії у насінні та знижується врожайність. Найбільш чутливими елементами для кукурудзи є цинк, а для соняшника бор. Зважаючи на високий вміст у наших ґрунтах калію, дефіцит та низьку доступність для рослин фосфору з часто пересушеного ґрунту, фахівці ТОВ «Південьнасіньсервіс» рекомендують такий високоефективний комплекс мікроелементів для листкового підживлення кукурудзи та соняшника.

Перше вегетативне підживлення кукурудзи у фазі 4-6 листків Нановіт фосфорний 1 л, Нановіт моно Цинк 0,5 л, Нановіт моно Марганець – 0,5 л, двоводний сульфат магнію 2 кг + 6% концентрація карбаміду за фізичною вагою.

Перше вегетативне підживлення соняшнику у фазі 6-8 листків Нановіт фосфорний 1 л, Нановіт моно Цинк 0,5 л, Нановіт моно марганець 0,5 л, двоводний сульфат магнію 2 кг, карбамід 3% концентрації фізичної ваги.

Друге продуктивне підживлення кукурудзи слід проводити у фазі до викидання волоті, Нановіт мікро – 1 л, Нановіт моно Цинк 1л, двоводний сульфат магнію – 2 кг, карбамід – 6% концентрації фізичної ваги.

Друге продуктивне підживлення соняшнику – проводиться у фазі 6-8 листків до утворення бутону (зірочки). Нановіт мікро 1 л, Нановіт моно Бор 1-1,5 л, двоводний сульфат магнію 2 кг, карбамід 2-3% концентрації за фізичною вагою. Виробничий досвід свідчить, що врожайність кукурудзи за двох підживлень мікродобривами – «Нановіт» може підвищуватися на 27 ц/га, а в одне продуктивне підживлення на – 15 ц/га. Урожайність соняшнику підвищується на 7 і 4 ц/га відповідно.

Слід зважити, що в структурі собівартості сільгоспкультур мікроелементне підживлення – найбільш ефективна складова. Рентабельність витрат на їх застосування, зокрема на посівах кукурудзи та соняшнику (співвідношення вартості отриманого приросту продукції до витрат вартості мікродобрив, їх внесення, збирання та перевезення) сягає тисячу відсотків і більше, тоді як загальна рентабельність рідко перевищує 200%.

Ефективність мікродобрив – «Нановіт» компанії «Agrovit Group» обумовлена високою їх якістю за рахунок великої концентрації мікроелементів та багатофункціонального активного хелатуючого комплексу «NANOAKTIV», що містить хелатуючий агент ЕДТА, комплекс гормональних, стимулюючих, антистресантних, гумінових речовин та унікального багатофункціонального прилипача, що утримує та пролонговано поставляє в клітини рослин елементи живлення понад 14 днів.

Тож не шкодуйте додатково витрачену гривну, щоб через 4-5 місяців отримати більше 10.
Бажаю високих урожаїв кукурудзи та соняшнику завдяки мікродобриву «Нановіт»!


М.Д. ІВАНЧУК,
член-кореспондент МАКНС
Тел.: 050 604-11-45

 

Прочитано 8570 разів