Понедельник, 19 Май 2014 11:26

Позакореневе підживлення цукрових буряків добривами «УАРОСТОК»ТМ під час вегетації

Позакореневе підживлення цукрових буряків добривами «УАРОСТОК»ТМ під час вегетації

Цукрові буряки є вибагливою культурою до умов мінерального живлення. На утворення 1 тонни врожаю коренеплодів ця культура виносить з ґрунту приблизно 5,0-6,0 кг азоту, 2,0-2,5 кг фосфору та 6,0-7,0 кг калію. Не менш важливе значення у мінеральному живленні цукрових буряків відводиться й мікроелементам (бор, марганець, мідь та ін.).
За даними Д. Шпаар, за врожайності коренеплодів 40 т/га та відповідної кількості гички рослинам цукрових буряків потрібно не менше 137 г/га заліза (Fe), 120 г/га марганцю (Mn), 93 г/га цинку (Zn), 95 г/га міді (Cu), 116 г/га бору (B), 1,8 г/га молібдену (Mo). Відомо, що мікроелементи необхідні рослинам у дуже невеликих кількостях. Проте кожен з них виконує строго певні функції в обміні речовин, живленні рослин і не може бути замінений іншим елементом. Найбільш ефективним засобом забезпечення всіма необхідними мікроелементами рослин цукрового буряку в наш час є проведення позакореневих підживлень.

Унікальність позакореневих добрив «УАРОСТОК»ТМ

 

Позакореневе підживлення цукрових буряків добривами «УАРОСТОК»ТМ під час вегетації

На сьогоднішній день високоефективними на посівах цукрових буряків є мікродобрива на хелатній основі «УАРОСТОК»ТМ, в яких коефіцієнт використання мікроелементів з добрив становить 95-98%, що в десятки разів більше, ніж з мінеральних солей.

До складу мікродобрив «УАРОСТОК»ТМ входить прилипач біологічного походження, за рахунок якого робочий розчин добрива не змивається опадами, росою тривалий період (до 4 тижнів). Також він посилює прилипання робочого розчину, що сприяє більш повному засвоєнню елементів живлення рослинами. Характерною особливістю є наявність в добривах гумінових речовин та амінокислот, які зменшують негативний вплив абіотичних та біотичних стресів на рослину.

 

Важливість позакореневого підживлення мікродобривами в критичні фази

Важливо, щоб листкове підживлення мікродобривами проводилось саме в критичні фази розвитку рослин цукрового буряку. Нижче наводимо рекомендовану схему позакореневого підживлення з використанням мікродобрив «УАРОСТОК»ТМ. Перше позакореневе підживлення цукрового буряку рекомендуємо проводити у фазі 3-10 листків культури комплексними мікродобривами: «РОСТОК Буряк» в дозі (2 л/га) із додаванням «РОСТОК Макро» (1 л/га). Таке підживлення сприяє стимуляції росту та розвитку рослин, підвищення стійкості до несприятливих погодних умов, хвороб та компенсації дефіциту мікроелементів.
Друге позакореневе підживлення слід проводити перед змиканням листків у міжряддях. Підживлення в цей час сприяє посиленому споживанню основних елементів з ґрунту, підвищується стійкість рослин до хвороб та посухи, що покращує якісні показники врожаю. У цей період рекомендуємо обробляти посіви добривом «РОСТОК Плодоношення» в дозі (2-3 л/га). Спільно з вказаним добривом в цей період доцільно застосовувати добриво з високим вмістом бору, а саме «РОСТОК Бор». В цьому добриві хімічний елемент бор знаходиться у легкодоступній органічній формі, що забезпечує високу доступність для рослини.
Через 3-4 тижні рекомендуємо провести наступну обробку посівів цукрового буряку добривами: «РОСТОК
Буряк» в дозі (2 л/га) із додаванням «РОСТОК Плодоношення» (2 л/га). В цей період розвитку рослин слід приділяти увагу такому мікроелементу як марганець. Він збільшує вміст цукрів, хлорофілу, поліпшує відтік цукрів з листя у коренеплоди, підсилює інтенсивність дихання та підвищує здатність тканин утримувати воду. Для забезпечення рослин марганцем в цей період рекомендовано вносити добриво «РОСТОК Марганець» в дозі (1 л/га).
Позакореневе підживлення цукрових буряків мікродобривами торгової марки «УАРОСТОК»ТМ за даною схемою дає можливість підвищити врожайність коренеплодів на 6-8 т/га, цукристість – на 0,8-1,0 відсотка.
Крім того, слід зазначити, що позакореневі підживлення добривами «УАРОСТОК»ТМ здатні підвищити коефіцієнти засвоєння елементів живлення з ґрунту та добрив, мінімізувати стрес від обробок пестицидами, забезпечити всіма необхідними елементами живлення рослини в найкритичніші періоди їх росту та розвитку.

В.Ю. ЯМКОВИЙ, кандидат с.-г. наук,
керівник відділу наукових досліджень ТОВ «РОСТ Альянс»

За більш детальною інформацією щодо характеристик добрив, їх придбання та використання звертайтеся до співробітників торгового дому ТОВ «РОСТ Альянс».
Тел./факс: (044)-239-27-30, або заповнивши форму на сайті www.rost-ua.com.

 

Прочитано 5627 разів