Четверг, 22 Май 2014 10:43

Дослід науковців – в практику аграріїв

Дослід науковців – в практику аграріїв

Для визначення впливу стимуляторів на проростання, ріст та розвиток соняшнику (гібриду Базальт) в 2013 році були проведені польові дослідження, що виконувались на трьох варіантах фону живлення: без добрив, N20P20 (50% рекомендованої дози) та N40P40 (100% рекомендованої дози). Оптимальна доза N40P40 під соняшник для незрошуваних умов півдня Херсонської області.

Дослідне поле ХДАУ розташоване в зоні південного степу з несприятливими для сільськогосподарського виробництва природно-кліматичними умовами. В кліматичному відношенні територія господарства ерозійно-небезпечна і характеризується дуже посушливим, помірно жарким кліматом, з недостатньою кількістю опадів, високою річною температурою повітря, значним випаровуванням, іноді сильними тривалими вітрами. Середньорічна кількість опадів становить 354 мм.

Погодні умови 2013 року відзначались особливою посухою. На початок вегетації соняшнику в ґрунті запас вологи становив всього 85 мм (багаторічний показник – 130 мм), з них доступної вологи було 63 мм. Цієї кількості вологи вистачило для нормального росту рослин на початкових фазах розвитку соняшнику, але пригальмувало його інтенсивний ріст в подальших фазах розвитку.

Опади, що випадали в третій декаді червня (12 мм), та у I декаді липня (26 мм), змінили ситуацію на краще, тому до початку цвітіння висота, кількість листя та габітус соняшнику відповідав встановленим для гібриду Базальт стандартам. Оскільки дослідження проводились як окремі однофакторні досліди по фонах живлення, нижче приведенні дані врожайності соняшнику в залежності від застосованих стимуляторів.

Дані свідчать, що застосування досліджуваних стимуляторів по всіх варіантах досліду підвищувало врожайність соняшнику. Найбільшу прибавку врожаю – 2,6 ц/га (+24%) одержали при застосуванні препарату «СИЗАМ-НАНО» – для обробітку насіння та «Грейнактив-С» для обробітку посівів у фазу 4 листків та повторному обробітку в фазу закладення суцвіть (при висоті рослин 60-70 см).

Застосування препарату «Humin plus» дало максимальну прибавку – 2,2 ц/га (+20%) при аналогічному двофазовому застосуванні.

Як видно, ці прибавки знаходяться в межах похибки досліду та можуть вважатися рівноцінними. Аналогічна прибавка була одержана на даному фоні живлення і тільки від передпосівного обробітку насіння препаратом «СИЗАМ-НАНО».

Інші варіанти застосовування препаратів, що досліджувались, дали на цьому фоні живлення менший ефект.

Таблиця 2 ілюструє дію стимуляторів на фоні живлення N20P20 (50% від рекомендованої дози).

Як свідчать данні врожайності, на цьому фоні живлення максимальну прибавку – 2,1 ц/га одержали також на варіантах, що і при природному фоні живлення.

Слід вказати, що закономірність різниці в прибавці врожаю по варіантах досліду, встановленій для контрольного фону, збереглась.

В таблиці 3 приведені данні по впливу стимуляторів росту рослин на продуктивність соняшнику за рекомендованої дози живлення – N40P40.

На цьому фоні найкращий врожай 15,6 ц/га також одержаний при проведенні обробітку насіння препаратом «СИЗАМ-НАНО» та двократного обробітку посівів «Грейнактивом-С», на якому прибавка становила 2,2 ц/га (+16,4%). Ця врожайність була найвищою серед всіх фонів живлення.

В таблиці 4 приведено порівняння даних по всіх варіантах, що досліджувались, та трьох фонах живлення.

N40P40 Обробіток насіння «СИЗАМ-НАНО» та двократний обробіток препаратом «Грейнактив-С» в період вегетації дозволяє досягти збільшення врожаю соняшнику у вкрай засушливих умовах на 5,0 ц/га (+ 47%) порівняно з абсолютним контролем (без застосування стимуляторів за природного фону живлення).

Цікавим є те, що за даними таблиці 4, збільшення врожаю при двократній обробці посівів препаратом «Грейнактив-С» без внесення добрив рівнозначне внесенню дози добрив N40P40 без застосування стимуляторів.

Приведені дані свідчать, що застосування оптимальної дози мінеральних добрив за існуючих в 2013 році цін, вартість вказаної дози добрив складає 780 грн., що значно перевищує вартість двократного обробітку препаратом «Грейнактив-С», а це вказує на його значну економічну ефективність. Також досить ефективне застосування препарату «Humin plus» для дворазової обробки посівів, що в незначній мірі поступається кращому варіанту.

З економічної точки зору застосування препаратів «СИЗАМ-НАНО» для обробітку насіння та двократний обробіток посівів препаратом «Грейнактив С» на оптимальному фоні живлення дає додатковий прибуток від реалізації у розмірі 708 грн./га, що вказує на його значну економічну ефективність.

ВИСНОВКИ

Регулятори росту «Сизам Нано», «Грейнактив С» та комплексне мікродобриво «Humin plus» підвищують урожайність соняшнику при всіх фонах живлення.

Найбільша врожайність насіння соняшнику – 15,6 ц/га одержана при фоні живлення N40P40, це прибавка від застосування препаратів «СИЗАМ-НАНО» для обробітку насіння та «Грейнактив С» для дворазової обробки посівів в фазу 4-х листків та в фазу закладання суцвіть дає прибуток 708 грн./га: (15,6 ц/га – 13,2 ц/га) × 295 грн./за ц* = 708 грн./га.

Для підтвердження достовірності потрібно продовжити проведення дослідів 2014-2015 рр.

Таблиця 1. Вплив стимуляторів на урожайність соняшнику без добрив в 2013 році

Варіанти

Урожайність, ц/га

Повторення

Середнє

± до

контролю

1

2

3

4

Без обробітку (контроль)

10,3

10,8

11,2

10,1

10,6

0

«СИЗАМ-НАНО» – обробіток насіння

12,3

13,0

12,5

13,4

12,8

+2,2 (20%)

«СИЗАМ-НАНО» – обробіток насіння,
«Грейнактив-С» –обробіток посівівв фазу 4 листків

10,9

10,4

11,6

10,7

10,9

+0,3 (2,8%)

«СИЗАМ-НАНО» –обробіток насіння,
«Humin plus» – обробка посівів в азу закладання суцвіть

12,0

11,9

12,0

12,9

12,2

+1,6

(15,1%)

«СИЗАМ-НАНО» – обробіток насіння, 
«Грейнактив-С» –обробка посівів в фазу 4 листків та в фазу закладки суцвіть

12,7

12,6

14,1

13,4

13,2

+2,6 (24,5%)

«СИЗАМ-НАНО» – обробіток насіння,
«Humin plus» – обробка посівів в фази 4 листків та закладання суцвіть

12,8

13,0

13,1

12,3

12,8

+2,2 (20%)

Дослід науковців – в практику аграріїв

Наукові співробітники кафедри ботаніки та захисту рослин Херсонського державного аграрного університету не перший рік досліджують дію стимуляторів росту на розвиток рослин. У першому випуску газети «Аграрник» за цій рік ми познайомили наших читачів з результатами впливу цих препаратів на врожайність озимої пшениці. У цьому випуску ми пропонуємо вашій увазі стислий звіт ХДАУ «Визначення впливу регуляторів росту «СИЗАМ-НАНО» та комплексного мікродобрива «Humin plus» на продуктивність соняшнику».

Таблиця 2. Вплив стимуляторів на врожайність соняшнику при дозі добрив N20P20 в 2013 році

Варіанти

Урожайність, ц/га

Повторення

Середнє

± до

контролю

1

2

3

4

Без обробітку (контроль)

13,7

12,4

13,2

11,9

12,8

0

«СИЗАМ-НАНО» – обробіток насіння

14,8

14,3

13,9

15,4

14,6

+ 1,8 (14%)

«СИЗАМ-НАНО» – обробіток насіння «Грейнактив-С» обробіток в фазу 4 листків

14,0

12,6

12,8

14,2

13,4

+ 0,6

(4,7%)

«СИЗАМ-НАНО» – обробіток насіння «Humin plus», обробка посівів в фазу закладання суцвіть

14,4

13,8

14,3

13,1

13,9

+ 1,1 (8,6%)

«СИЗАМ-НАНО» – обробіток насіння, 
«Грейнактив-С» – обробка посівів в фазу 4 листків та в фазу закладки суцвіть

13,8

15,3

16,0

14,5

14,9

+ 2,1 (16,4%)

«СИЗАМ-НАНО» – обробіток насіння,
«Humin plus» – обробка посівів в фази 4 листків та закладання суцвіть

14,9

14,4

13,9

15,2

14,6

+ 1,8 (12,3%)

НІР0,5 – 0,61 ц/га

Таблиця 3. Вплив стимуляторів на врожайність соняшнику при дозі добрив N40P40 в 2013 році

Варіанти

Урожайність, ц/га

Повторення

Середнє

± до контролю

1

2

3

4

Без обробітку (контроль)

13,0

13,6

12,9

14,1

13,4

0

«СИЗАМ-НАНО» – обробіток насіння

15,5

14,6

16,0

15,1

15,3

+1,9 (14,2%)

«СИЗАМ-НАНО» – обробіток насіння,
«Грейнактив-С» обробіток в фазу 4 листків

14,3

14,0

14,9

13,6

14,2

+0,8 (6,0)

«СИЗАМ-НАНО» – обробіток насіння,
«Humin plus» – обробка посівів в фазу закладання суцвіть

13,7

15,1

14,8

15,5

14,8

+1,4 (10,4%)

«СИЗАМ-НАНО» – обробіток насіння, 
«Грейнактив-С» – обробка посівів в фазу 4 листків та в фазу закладки суцвіть

15,5

15,7

16,3

14,9

15,6

+2,2 (16,4%)

«СИЗАМ-НАНО» – обробіток насіння, 
«Humin plus» – обробка посівів в фазу 4 листків та закладання суцвіть.

15,6

15,2

14,8

16,0

15,4

+2,0 (14,9%)

НІР0,5 – 0,65 ц/га

Таблиця 4. Вплив стимуляторів на врожайність соняшнику за різних фонів живлення в 2013 році

Варіанти

Урожайність по фонах живлення, ц/га

Без добрив

N20P20

N40P40

Урожайність

± до контр.

Урожайність

± до контр.

Урожайність

± до контр.

ц/га

%

ц/га

%

ц/га

%

Без обробітку (контроль)

10,6

12,8

13,4

«СИЗАМ-НАНО» – обробіток насіння

12,8

+2,2

20,0

14,6

+ 1,8

14,0

15,3

+ 1,9

14,2

«СИЗАМ-НАНО» – обробіток насіння,
«Грейнактив-С» – обробіток в фазу 4 листків

10,9

+0,3

2,8

13,4

+0,6

4,7

14,2

+0,8

6,0

«СИЗАМ-НАНО» – обробіток насіння,
«Humin plus» – обробка посівів в фазу закладання суцвіть

12,2

+1,6

15,1

13,9

+1,1

8,6

14,8

+1,4

10,4

«СИЗАМ-НАНО» – обробіток насіння, 
«Грейнактив-С» – обробка посівів в фазу 4 листків та в фазу закладки суцвіть

13,2

+2,6

24,0

14,9

+2,1

16,4

15,6

+2,2

16,4

«СИЗАМ-НАНО» – обробіток насіння, 
«Humin plus» – обробка посівів в фази 4 листків та закладання суцвіть

12,8

+2,2

20,0

14,6

+1,8

14,0

15,4

+2,0

14,9

* ціна насіння соняшнику на кінець листопада 2013 року.

Прочитано 1970 разів